• Bidden laat onze afhankelijk zien

    Het Lichtbaken

Heel Hoorn heeft gebed nodig

09-03-2018, 11:36 | Lezersnieuws | Het Het Lichtbaken

Datum:

woensdag 14 maart 2018, 19:30

Locatie:

Maelsonstraat 6
Het Lichtbaken
Hoorn

Op woensdag 14 maart wordt een samenkomst gehouden in het kader van de landelijke 'Biddag voor gewas en arbeid?. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij onze afhankelijkheid van God op de verschillende terreinen van ons leven. We zingen samen en bidden om zegen over relatie en gezin, over werk en studie, dat er weer wordt voorzien in onze eerste levensbehoeften en om welzijn en welbevinden. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn. De avond begint om 19.30 uur. Rond 21.00 uur is er een korte pauze met een kopje koffie/thee. Daarna is er voor belangstellenden gelegenheid om deel te nemen aan een kringgebed, waarin we bidden voor onze stad. De samenkomst wordt georganiseerd door Gebedsgroep Gideon en voorganger is Albert van Bragt. Het adres is Maelsonstraat 6. Jongeren en ouderen zijn hartelijk welkom.