• 2 nieuwe coördinatoren Ilse de Bruin en Barbara Wiering, resp. links en rechts van de banner

    Wout Lourens

2 nieuwe coördinatoren voor Schuldhulpmaatje West-Friesland

14-06-2018, 09:41 | Lezersnieuws | Wout

In 2014 is vanuit Westfriese kerken Schuldhulpmaatje gestart. “Het is een organisatie met getrainde vrijwilligers, die een maatje willen zijn voor mensen die vast lopen in ons goede, maar vaak overgeorganiseerde Nederland”, aldus Wout Lourens, de coördinator. Mensen helpen die geen helper hebben, vooral bij problemen met financiën, dreigende schulden en ingewikkelde formulieren. Dat wil Schuldhulpmaatje, zo merkt hij op.

 

De behoefte daaraan is groot, ook in West-Friesland. Naast de vele mensen die een (redelijk) welvarend leven kennen, zijn er ook die in zorgelijke, zelfs armoedige omstandigheden, ‘hun hoofd boven water moeten proberen te houden’, aldus Wout. Zonder hulp van een maatje lukt dat vaak niet.

 

Na de start met 2 coördinatoren en 16 maatjes, bleek snel dat de hulpbehoefte groter was. In 2017 verdubbelde het aantal maatjes. Er stopten ook maatjes en eind 2017 ook de 2 coördinatoren.

Begin 2018 is Wout tijdelijk aangetreden en konden ook 8 nieuwe maatjes, na het afronden van een intensieve 3-daagse training, aan de slag. Er zijn nu 35 vrijwilligers, die vaak meer dan 1 hulpvrager met raad en daad bijstaan. Dankzij de vaak hartverwarmende inzet van deze maatjes krijgen hulpvragers weer hoop en moed en gloort er weer wat licht in hun leven. Daarom zijn maatjes van grote waarde in onze samenleving.

 

Echter, ook 35 maatjes is nog niet voldoende om alle hulpvragers snel en effectief te kunnen helpen. Momenteel worden weer nieuwe maatjes gezocht.

Inmiddels hebben al 12 mensen zich aangemeld. Die maar hopelijk meer, zullen dit najaar een 3-daagse training volgen om daarna als maatje ingezet te worden. De voorzitter, Kasper Gutter, hoopt, dat hier eind dit jaar 50 mensen als maatje actief zijn.

Het doet hem ook deugd, te melden dat uit eigen gelederen, Barbara Wiering en Ilse de Bruin, als nieuwe coördinatoren voor Schuldhulpmaatje aan de slag willen gaan. Kasper is optimistisch over de rol en positie die Schuldhulpmaatje onder de bezielende leiding van deze 2 dames, in zal nemen in de hulpverlening in West-Friesland voor mensen met financiële zorgen.

Beiden vinden het een uitdaging om als coördinator bij Schuldhulpmaatje aan de slag te gaan en maatjes met raad en daad bij te staan in hun soms moeilijke maar vaak zo boeiende vrijwilligerswerk. Met hun komst en die van nieuwe maatjes dit najaar kan Schuldhulpmaatje in West-Friesland een betekenisvolle rol voor velen blijven spelen.