• Baggerzuiger in het park

    Allround

Baggeren Julianapark en Haven Hoorn

13-12-2017, 08:32 | Lezersnieuws | Marco Ehlhardt

In opdracht van de gemeente Hoorn baggert Beens Dredging uit Schagen de watergangen in het Julianapark en de havens van Hoorn. In het Julianapark wordt 8.000 m3 baggerspecie verwijderd en voor het merendeel afgevoerd naar de Markerwadden. In de haven wordt 17.000 m3 baggerspecie, voornamelijk ondieptes in haven, verwijderd en afgevoerd naar de Markerwadden. De vrijkomende baggerspecie uit het Julianapark en de haven zal een bijdrage leveren aan het ontstaan van een archipel aan natuureilanden in het Markermeer.

In het Julianapark is Beens Dredging met een cutterzuiger volop bezig de specie te verwijderen, door middel van een transportleiding te verpompen naar een overslag in de haven en per schip af te voeren naar de Markerwadden. Baggerspecie wat zich in een periode van 10 jaar heeft opgehoopt wordt verwijderd tot de vaste bodem. Op een aantal plekken is het water niet zichtbaar en heeft verlanding plaatsgevonden. De werkzaamheden in het Julianapark zullen februari 2018 zijn afgerond. Het water van het Markermeer zal het Julianapark weer vrij in en uit kunnen stromen.

In de haven wordt een baggerponton met kraan en beunbakken met sleepboot ingezet. Vooraf is door de gemeente Hoorn een peiling uitgevoerd van de dieptes in de haven. Uit de peiling bleek dat er ondieptes zijn in de haven die voor de pleziervaart belemmerend kunnen zijn. De ondieptes worden gebaggerd en voor de start van het watersportseizoen is de belemmering verwijderd. De werkzaamheden in de haven worden uitgevoerd in de periode januari-maart 2018.