• Een impressie van na de verbouwing.

    architectenbureau TPAHG

Geen Samen(t)huis wel 9 appartementen 23+

14-03-2019, 16:52 | Lezersnieuws | Anita

Het beoogde Samen(t)huis in de Nieuwstraat/hoek Westerstraat met 7 appartementen voor alleenstaande 50-plussers gaat niet door. Reden hiervoor zijn de hoge bouwkosten. Ook leveren de gemeenschappelijke ruimten geen huurinkomsten op. Daarom heeft Welwonen besloten om de panden te verbouwen tot 9 kleine appartementen voor 23-plussers.

 

Natuurlijk is het jammer dat het Samen(t)huis nu niet gerealiseerd wordt, maar gezien het tekort aan woningen voor jongvolwassenen is Welwonen tevreden met deze oplossing. Harry Draaisma, directeurbestuurder Welwonen: “De afdrachten van Verhuurdersheffing en Vennootschapsbelasting aan de overheid bedragen vier miljoen per jaar en zijn daarmee een derde van onze huurinkomsten. Het wordt voor woningcorporaties dan ook steeds moeilijker om nieuwbouw te realiseren.”

 

Welwonen laat de bouwtekeningen aanpassen naar negen tweekamerappartementen. In overleg met de gemeente Enkhuizen wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Het is de verwachting dat het Enkhuizer Aannemingsbedrijf na de zomer kan starten met de verbouwing.