• Provincie investeert in fietsveiligheid in West-Friesland.

    Provincie Noord-Holland
  • Het lijstje van 19 projecten met financiële bijdragen van de provincie.

    bdu

3,5 miljoen voor fietsveiligheid in de regio

WEST-FRIESLAND Provincie Noord-Holland heeft in het kader van verkeersveiligheid bevordering een bedrag van in totaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verbeteringen of vernieuwingen aan fietspaden in West-Friesland. De hoogste bijdrage van 1,6 miljoen gaat naar fietsfaciliteiten bij de herinrichting van de Berkhouterweg in Hoorn, een route die dagelijks door honderden middelbare scholieren wordt gebruikt. In Bovenkarspel wordt 493.000 euro bijgedragen voor fietswerk bij herinrichting en uitbreiding centrum Bovenkarspel.

De Provincie schrijft er volgend bericht bij: 

"Provincie investeert in verkeersveiligheid in West-Friesland

De provincie Noord-Holland investeert ruim € 14 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Van de Kop van Noord-Holland tot 't Gooi wordt geïnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden.

Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking.

Dit jaar hebben Gedeputeerde Staten vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het herkenbaar maken van schoolzones, het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plateaus bij kruisingen. Van de € 14 miljoen wordt ruim € 3,5 miljoen toegekend aan 19 verschillende projecten in de regio West-Friesland. Zo is er onder andere een subsidiebedrag van € 1,6 miljoen toegekend aan de herinrichting van de Berkhouterweg in de gemeente Hoorn. Er wordt onder andere een vrijliggend fietspad aangelegd en de doorstroming van het openbaar vervoer wordt verbeterd. Ook is de subsidieaanvraag voor het realiseren van bromfietsovergangen op de Zuiderdracht in de gemeente Drechterland gehonoreerd en heeft de provincie Noord-Holland subsidie toegekend aan de gemeente Hoorn voor de reconstructie van de Keern. Hier worden onder andere fietsstroken aangebracht en maatregelen getroffen om fietsers te waarschuwen op naderende kruisingen.