Aantal bijstandsuitkeringen gedaald in West-Friesland

WEST-FRIESLAND Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in West-Friesland is dit jaar gedaald. In juni zette de daling in en inmiddels hoeven in alle West-Friese gemeenten minder huishoudens een beroep te doen op bijstand bij WerkSaam Westfriesland. Begin dit jaar waren er nog 3.323 uitkeringen, begin december waren dat er 3.246 (-2,3%).

Ook veel andere gemeenten zien inmiddels een dalende lijn. Vooral de reden van uitstroom in West-Friesland vindt WerkSaam Westfriesland opvallend ten opzichte van landelijke cijfers. In West-Friesland stromen bovengemiddeld veel mensen uit doordat ze een baan hebben.

"We zijn natuurlijk heel blij met deze resultaten", zegt Dirk te Grotenhuis, voorzitter bij WerkSaam Westfriesland. "Zeker als je je bedenkt dat de instroom in onze regio juist
hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. Als we in de cijfers duiken, dan zien we dat 44% van de uitgestroomde cliënten een betaalde baan heeft gevonden. Landelijk ligt
dit cijfer op 34%."

Mensen vragen om diverse redenen een uitkering aan. Te Grotenhuis: "De economie zit gelukkig weer in de lift. Dat merken werkenden eerst, daarna de mensen in de WW en nu merken de bijstandscliënten het ook. Ook staan werkgevers steeds meer open voor sociaal ondernemen. Een aantal werkgevers kiest bijvoorbeeld bewust voor de inzet van vluchtelingen in hun bedrijf. Dat is goed, want de instroom van deze groep zet ook komend jaar verder voort. Wij blijven inzetten op een daling van ons uitkeringsbestand."