• www.pixabay.com

Berkhout is Boos heeft geen vertrouwen in plannen Zonneweide Jaagweg

BERKHOUT Actiegroep Berkhout is Boos is bang dat de geschiedenis van Distriport zich herhaald rond de realisatie van Zonneweide Jaagweg op exact dezelfde plek. Dinsdagavond 5 februari zal de provincie de gang van zaken rond de Zonneweide toelichten aan de Berkhouters. Berkhout is Boos betwijfelt of er inspraak mogelijk is op de plannen die gepresenteerd gaan worden. De actiegroep krijgt het idee dat er al een besluit is genomen, zonder de bewoners daarbij te betrekken. "Hoe denkt de provincie eerlijke informatie te krijgen over draagvlak bij inwoners als de uitnodiging vermeldt dat het besluit al vastligt? De voorstanders van een zonneakker komen hun feest vieren, de tegenstanders denken 'laat maar, het is al in kannen en kruiken'."

De provincie Noord-Holland wil dat op haar grond langs de Jaagweg in de gemeente Koggenland een zonneweide komt. Hier was eerder het bedrijventerrein Distriport gepland. In 2017 heeft de provincie, als eigenaar van de grond, besloten dat hier definitief geen bedrijventerrein komt.

Volgens Berkhout is Boos houden de gemeente Koggenland en de provincie zich niet aan door henzelf gemaakte afspraken. Annet Wood namens de actiegroep: "De provincie beweert dat het besluit om een zonneakker bij de Jaagweg aan te leggen al genomen is, maar haar eigen beleid schrijft voor dat er maatschappelijk draagvlak moet zijn en transparante besluitvorming. De gemeenteraad in Koggenland wil eerst deugdelijk zonneparkenbeleid en is bezig met onderzoek naar integraal duurzaamheidsbeleid. En intussen werkt het bestuur van Koggenland samen met de provincie aan de realisatie van een mega-zonneakker op Distriport. De inwoners zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 5 februari 2019. Dit roept heel veel vragen op."

Berkhout is Boos wil weten waarom de gemeente overlegt met de provincie over de voorwaarden voor een zonnepark en keurt de wethouder de tekst hierover op de provinciale website goed, terwijl de gemeenteraad in juli 2018 het gemeentelijke concept-zonneparkenbeleid naar de prullenbak verwees. Ook vindt de actiegroep het vreemd dat de gemeenteraad nog bezig is met het ontwikkelen van gedegen duurzaamheidsbeleid, terwijl volgens de provincie het besluit over de zonne-akker al is genomen. Ook is er nog geen wijziging van het bestemmingsplan aan bod geweest.

Berkhout is Boos stelt in haar nieuwsbrief ook de vraag hoe het kan dat de provincie in de uitnodiging voor de infoavond beweert: 'het besluit om een zonneweide te laten realiseren staat vast', terwijl er alleen een voorgenomen besluit van GS is? "Waarom praat de provincie met Berkhout is Boos! over voorwaarden zoals een bestemmingswijziging,  maar neemt zij toch al een besluit en zegt ze later nog wel eens willen te praten over die voorwaarden?"

De actiegroep wil ook weten wanneer de provincie start met het door Commissaris van de Koning Remkes na 'Schoon Schip' toegezegde onderzoek naar de Distriport-besluitvorming uit het verleden.

Berkhout is Boos krijgt weer Distriport-visioenen: de besluiten zijn al genomen, de bestuurders wijzen naar elkaar, de raad krijgt geen informatie en de inwoners worden op het verkeerde been gezet.

In 2008 maakten de provincie en projectontwikkelaars afspraken over de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de Jaagweg bij Berkhout. Het bedrijventerrein kwam er niet door onenigheid tussen de partijen en provincie ontbond de grondverkoopovereenkomst in 2011. Er volgden diverse rechtszaken. Inmiddels is er in de regio West-Friesland minder behoefte aan een dergelijk bedrijventerrein en heeft de provincie in 2017 besloten om de betreffende plek een zonneweide te laten realiseren. 

Op www.berkhoutisboos.nl is alle documentatie rondom 'Distriport / Jaagweg' te lezen.