• Gemeente Koggenland

Berkhout maakt kennis met BOA's

DE GOORN Koggenland heeft drie buitengewone opsporingsambtenaren (Boa's) die toezicht houden op de openbare orde en veiligheid. Burgers kunnen voor allerlei vragen of meldingen bij hen terecht, bijvoorbeeld over onveilige verkeerssituaties, fout parkeren of jongerenoverlast. Komende maanden gaan de Koggenlandse Boa's de dorpen af om kennis te maken met inwoners van Koggenland. Op maandag 4 februari van 13:00 uur tot 15:00 uur ontvangen zij geïnteresseerden in Café de Ridder aan de Kerkebuurt 171 in Berkhout. Kom langs om kennis te maken, een vraag te stellen of een melding te doen.