• Sommige inwoners van Venhuizen verlangen naar een uitgebreider winkelcentrum.

    Barend Hoekstra

Betrokken bewoners in Drechterland

WESTWOUD Handen worden geschud en overal wenst men elkaar een goed nieuwjaar. Vele bekende gezichten van verenigingen uit de diverse dorpen, waaronder de voorzitter en penningmeester van het Dorpshuis in Venhuizen. Cees Zweet, Piet van Dulmen en Agatha Boon zijn, met vele anderen, gekomen voor de nieuwjaarsreceptie van Drechterland en de toespraak van 'hun' burgemeester Pijl.

Irina Hoffer

De burgemeester begint en eindigt zijn toespraak met de wens dat voor iedereen 2018 een prachtig en gezond jaar mag worden. Bijzondere nadruk geeft de burgemeester aan het project 'Vitale dorpen', dat in elk dorp is ingezet. Waar dorpelingen plannen bedenken voor hun dorp en de gemeenteraad de bewoners de ruimte geeft deze plannen te realiseren. De komende jaren gaat de gemeente hier graag mee door.

BEHOEFTE Twee voorbeelden die de burgemeester noemt in het kader van dit project, zijn het wandelpad in Westwoud en de aanpak van het centrum in Venhuizen en Midwoud. Cees Zweet uit Venhuizen zegt hierover enthousiast: "Je moet kijken waar behoefte aan is. In Venhuizen willen de bewoners graag een winkelcentrum met meer winkels dan alleen een drogist en een supermarkt. Ook bij ons is behoefte aan variatie en een gezellig winkelcentrum." Piet van Dulmen is het daar niet mee eens. "Die gedachte is niet reëel. Daar is in Venhuizen geen voedingsgebied voor. We liggen voor de helft in het IJsselmeer en er is tekort middenstand. We hebben genoeg aan de supermarkten en de drogist. Er komt echt niets meer."

JEUGD BETREKKEN Piet van Dulmen en Agatha Boon zijn lid van de Senioren van Nu in Venhuizen. Zij kijken liever naar de woningbouw voor ouderen in het centrum. Agatha vertelt: "Je moet ouderen niet te ver van het centrum laten wonen. Ze moeten lopend naar het Dorpshuis en de supermarkt kunnen." De betrokken inwoners uit Venhuizen maken zich allemaal zorgen over de toekomst en de betrokkenheid van de jeugd. Agatha Boon: "Iedereen wordt ouder, er komt geen jeugd bij." Cees Zweet knikt. "Hoe betrek je de jeugd bij het dorpsgebeuren? Dat is de vraag. Ze gaan echt niet kolfen of biljarten. Je wilt iets voor ze organiseren, maar wat? In het Dorpshuis mag het niet te commercieel."

Burgemeester Pijl heeft het ook over uitdagingen: in het verkeer, snel internet, eenzaamheid, dementie, bereikbaarheid en de afronding van de Westfrisiaweg dit jaar. "Als het goed is," voegt hij daar met enige ironie aan toe. Hij benoemt de gemeenteraadverkiezingen, die dit jaar woensdag 21 maart worden gehouden. Hiervoor hebben zich een paar jonge kandidaten aangemeld, wat volgens hem hoopgevend is. Burgemeester Pijl spreekt de wens uit dat de opkomst dit jaar hoger wordt dan de 54% van vorige keer en vraagt daarom iedereen om mensen te stimuleren te stemmen. "Want met stemmen praat je mee. En iemand die niet stemt, laat die zich dan ook onthouden van kritiek."