• Wethouder van Hoorn, Simon Broersma wil De Grote Waal met ideeën uit de wijk zelf, meer leefbaar maken.

    Theo Annes

Bewoners kiezen beste idee

Een betere leefbaarheid voor De Grote Waal

Co Schipper

HOORN Burgerparticipatie is een belangrijk middel voor de gemeente Hoorn om contact te maken met de inwoners. Burgemeesters en Wethouders willen vaker de wijk in en in contact komen met de burger. In De Grote Waal is hebben verschillende bewonersbijeenkomsten geleid tot een selectie van 44 thema's om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Wethouder Broersma wil er de boer mee op.

Woensdag 4 juli vond het tweede 'Grote Wijkgesprek' plaats in het Dwaalpark in de Grote Waal. Bewoners konden op een originele manier stemmen en bepalen wat prioriteit heeft om de wijk nog mooier te maken. Tijdens het eerste gesprek in februari waren al meer dan 500 ideeën aangedragen door de bewoners. Tijdens het tweede wijkgesprek zijn deze 500 ideeën teruggebracht naar 44 thema's waarop inwoners konden stemmen met speciale 'waardemunten'. Een stem kon extra kracht bijgezet worden door een 'waarom' kaartje in te vullen met argumentatie.

ADVIESPLAN Wethouder Broersma vindt het belangrijk om door de hele stad dingen voor elkaar te krijgen samen met de inwoners. "Mensen moeten elkaar weer durven aanspreken. Dan kun je pas dingen gaan verbeteren. Je ziet ook dat door dit soort bijeenkomsten mensen elkaar weer gaan aanspreken. Dat is pure winst voor de sociale contacten in de wijk. We zullen ook in gesprek met elkaar moeten, want soms zijn de plannen van de bewoners tegenstrijdig. Zoals plannen voor het openbaar groen. De een wil er meer van en de ander ziet liever een paar bomen verdwijnen."

SPEL Het gesprek is gevoerd door middel van een spel met munten. Dit spelelement werkt goed, want ook de scholen in De Grote Waal willen nu meedenken. Het advies van de gemeente is stem 'voor' of 'nog niet voor' op de verschillende items. Stem alleen op de items die het meest waardevol zijn. Dat is voor iedereen weer anders. Broersma: "Als er een plan is om een bankje te plaatsen, willen we ook weten waarom dat bankje juist op die plek moet. Is het een rustpunt voor mensen die niet lang achter elkaar kunnen lopen. of moet het daar komen omdat het een mooie plek is. Dat soort dingen willen we weten om een optimaal resultaat te halen."

GEMEENTERAAD De resultaten van het wijkgesprekken en de resultaten van de online stemming komen samen tot één adviesplan dat in december gepresenteerd wordt aan het college en de raad van de Gemeente Hoorn. Aan hun de taak om het budget van € 500.000,- van het programma Grote Waal vrij te geven voor in 2019. Daarna kan de organisatie samen met de bewoners, professionals en verenigingen aan de slag om invulling te geven aan de onderwerpen die men gezamenlijk belangrijk vindt voor de wijk.

MEESTEMMEN Om zoveel mogelijk bewoners uit de wijk kans te geven mee te denken, zijn er meer gesprekken: op 8 september in het winkelcentrum vanaf 10.00 uur en op 16 september op de speeldag. En er kan er nu ook online gestemd worden op: vooreenmooiestad.nl