• In Venhuizen moet de bouw aan een mantelzorgwoning op het erf worden stopgezet.

    Pixabay

Bouwstop mantelzorgwoning voor Raad van State

VENHUIZEN / DEN HAAG Een inwoner van Venhuizen is deze week naar de Raad van State gestapt om de bouwstop voor zijn mantelzorgwoning aan te vechten. Hij bestreed daar de dwangsom die door de gemeente Drechterland is opgelegd. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat de bouw wordt voorgezet. Er ligt inmiddels een fundament en een vloer.

De mantelzorgwoning is bedoeld als onderkomen voor de gehandicapte dochter van de eigenaar van het perceel aan het Westeinde. Ze woont nu nog in Enkhuizen, maar het vele heen en weer reizen om haar zorg te geven, wordt volgens de eigenaar te zwaar.

Volgens de gemeente wordt met de bouw van de mantelzorgwoning het aantal vierkante meters aan bijgebouwen op het perceel fors overschreden. Dat is in strijd met het geldende bestemmingsplan.

De eigenaar van het perceel is gaan bouwen zonder vergunning. Die is volgens hem niet nodig, omdat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergunningsvrij bouwen van mantelzorgwoningen zou toelaten.

De rechtbank in Alkmaar verwierp twee maanden geleden die uitleg van de wet. De Wmo bepaalt volgens de rechtbank niet dat er vergunningsvrij gebouwd mag worden aan een mantelzorgwoning. Daar zijn andere regelingen voor die over bouwen gaan. En die laten inderdaad toe dat mantelzorgwoningen zonder vergunning gebouwd mogen worden, maar onder voorwaarden.

Een van die voorwaarden is dat er op het perceel niet meer dan 150 vierkante meter aan bijgebouwen komt. Met de bouw van de mantelzorgwoning aan het Westeinde wordt die grens ver overschreden, vindt de gemeente. Het komt er op neer dat er dus bijgebouwen gesloopt moeten worden om de mantelzorgwoning mogelijk te maken. Maar het probleem hier is dat volgens de gemeente een deel van het hoofdgebouw als bijgebouw geldt. De eigenaar zal dus een zwaar offer moeten brengen als hij de mantelzorgwoning vergunningsvrij wil bouwen.

De Raad van State moet nu beoordelen hoeveel vierkante meters aan

bijgebouwen er nu al op het perceel staat. Is dat teveel, dan zal de eigenaar alsnog een vergunning moeten aanvragen. Of die kan worden verleend is dan de vraag, omdat de mantelzorgwoning ook nog eens gedeeltelijk op grond met een tuinbestemming staat. Mogelijk moet daarvoor dan een afwijking van het bestemmingsplan worden geregeld. Als de gemeente dat wil.

De Raad van State oordeelt binnen enkele weken.