• Nieuwe coalitie voor Koggenland, met VVD, CDA en Welzijn Koggenland

    gemeente koggenland

Coalitie Koggenland: VVD, CDA en Welzijn Koggenland

KOGGENLAND In gemeente Koggenland hebben de drie partijen VVD, CDA en Welzijn Koggenland een akkoord bereikt om samen de coalitie te vormen. Met daarbij voor het college van B&W twee full-time wethouders, kandidaten daarvoor zijn Caroline van de Pol (VVD) en Win Bijman (CDA). 

Gemeente Koggenland meldt over de coalitievorming: 

"Goed nieuws uit Koggenland. De coalitie is rond en bestaat uit drie partijen: VVD, CDA en Welzijn Koggenland.

De partijen bereikten 10 april een akkoord over het programma. Met
13 zetels heeft de coalitie een duidelijke meerderheid in de gemeenteraad.

Daags na de verkiezingen van 21 maart startten de onderhandelingen, onder leiding van de VVD. Al snel was duidelijk dat drie van de vijf fracties dezelfde voorkeur hadden namelijk: een voortzetting van de huidige coalitie.

Kandidaat-wethouders

Het nieuwe college zal bestaan uit burgemeester Posthumus en twee voltijd wethouders. Kandidaten voor het wethouderschap zijn: Caroline van de Pol (VVD) en Win Bijman (CDA). Het coalitieakkoord wordt besproken in de raad van 23 april a.s. Dan worden ook de wethouders benoemd en beëdigd.

Krachtig Koggenland

In een open en goede sfeer is een ambitieus programma voor de komende vier jaar geschreven genaamd: Een krachtiger Koggenland voor en door inwoners. Ook komt er een raadsbrede strategische agenda met onderwerpen zoals: gezondheidsbeleid, duurzaamheid, woningbouw, jeugdzorg en Vitaal Platteland. 'Kijken naar wat wél kan' vormt de leidraad van het coalitieprogramma. Caroline van de Pol: "We zien de verkiezingsuitslag als een compliment van de kiezer. Wij houden dat enthousiasme vast om de komende vier jaar iets moois neer te zetten."

Het coalitieprogramma vindt u op www.koggenland.nl/nieuws