• College Koggenland (vlnr): gemeentesecretaris Answerd Beuker, burgemeester Posthumus, wethouder Caroline van de Pol en wethouder Win Bijman.

    gemeente Koggenland

College Koggenland geïnstalleerd

KOGGENLAND De gemeenteraad van Koggenland heeft op 23 april Caroline van de Pol (VVD) en Win Bijman (CDA) benoemd tot wethouder. Beiden waren ook wethouder in de vorige bestuursperiode. De coalitie van Koggenland bestaat uit drie partijen: VVD, CDA en Welzijn Koggenland.

Gemeente Koggenland presenteert het nieuwe college op volgende wijze: 

"Het nieuwe college

Het nieuwe college bestaat uit burgemeester Posthumus en twee wethouders: Caroline van de Pol (VVD) en Win Bijman (CDA). Het college start met twee fulltime wethouders, maar behoudt zich het recht voor om in 2019 een uitbreiding voor te stellen. Gemeentesecretaris Answerd Beuker, als hoofd van de ambtelijke organisatie, staat het college ambtelijk bij. Wethouder Koos Knijn (CDA) keert niet terug in het nieuwe college en neemt geen plaats in de nieuwe raad. Tijdens de raadsvergadering sprak burgemeester Posthumus waarderende woorden over zijn enorme inzet voor de gemeente.  

Nieuwe raadsleden Vanwege de benoeming van de nieuwe wethouders en het vertrek van Koos Knijn zijn drie vacatures in de raad ontstaan. Deze zijn ingevuld door Wouter Fakkeldij (VVD), Nico Bijman (CDA) en Ed Dekker (CDA). Ook zijn twee nieuwe fractievertegenwoordigers benoemd: Astrid Gebe (VVD) en Maikel Groot (CDA).

Portefeuilleverdeling

Wethouder Caroline van de Pol (VVD)

Wonen & Ondernemen waaronder: huisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, duurzaamheid, recreatie en toerisme, sport, financiën en economische zaken.

Wethouder Win Bijman (CDA)

Welzijn & Zorg waaronder: jeugd, ouderen, gezondheid, WMO, onderwijs, cultuur en  sociale zaken.

Burgemeester Posthumus

Wettelijke taken waaronder openbare orde en veiligheid, algemeen bestuurlijke zaken en de coördinatie van beleid.