'College Opmeer kan zonder VVD verder'

OPMEER Het college van B&W van gemeente Opmeer kan zonder de VVD verder. Dat stellen partijen CDA, Gemeentenbelangen en PvdA in gemeente Opmeer. Gemeentebelangen en PvdA stellen dat hun wethouders door kunnen in het college. De drie partijen stelden daarover volgende verklaring op:   

"Tijdens de gemeenteraad op 21 december 2017 is door de meerderheid van de gemeenteraad een amendement aangenomen. De verantwoordelijke wethouder dhr. Stoker

ontraadde het amendement sterk. Het amendement werd gesteund door de eigen VVD- fractie van de wethouder. Dit ook tot verrassing van de coalitiepartners Gemeentebelangen

en PvdA. Daarop kondigde de VVD-wethouder dhr. Stoker aan dat hij zijn portefeuille ter beschikking stelt. De wethouders Deutekom (Gemeentebelangen) en Heijtink (PvdA) werden daardoor geconfronteerd met het wegvallen van een coalitiepartner. De fracties van Gemeentebelangen en PvdA hadden daarmee geen meerderheid in de gemeenteraad meer. Dit was voor de wethouders Deutekom en Heijtink de reden om hun portefeuille ter beschikking te stellen. Inmiddels is duidelijk dat de breuk tussen de VVD-fractie en hun wethouder dhr. Stoker voortduurt. Tevens hebben de wethouders Deutekom en Heijtink aangegeven dat zij bereid zijn om hun taken te continueren als zij voldoende mandaat krijgen van de gemeenteraad. De fracties van het CDA, Gemeentebelangen en de PvdA zijn van mening dat de belangen van Opmeer het beste gediend zijn met het aanblijven van de wethouders Deutekom en Heijtink. Beide wethouders worden gewaardeerd om hun inzet, kennis en ervaring. Er is geen reden om hen te vragen daadwerkelijk hun ontslag in te dienen. Opmeer is gebaat bij continuïteit van lopende projecten, een goede vertegenwoordiging in regionale samenwerkingen en besluitvorming op basis van kennis van zaken en ervaring. Er is geen reden om onnodige investeringen te doen om beide wethouders te vervangen door interim wethouders.

De fracties van het CDA, Gemeentebelangen en de PvdA hebben aan de wethouders Deutekom en Heijtink gevraagd om hun werk voort te zetten. De taken van wethouder Stoker worden onder hen en de burgemeester verdeeld totdat er een nieuw college aantreedt na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Met steun van deze meerderheid van de gemeenteraad hebben de wethouders Deutekom en Heijtink aangegeven hiertoe bereid te zijn. De wethouders kunnen doorgaan met de geplande besluitvormingsprocessen met uitzondering van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, waarin mede is opgenomen het verkeerskundig onderzoek naar de nieuw te bouwen onderwijshuisvesting. Dat wordt door het nieuwe college aan de nieuwe gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen aangeboden." Aldus CDA, Gemeentebelangen Opmeer en PvdA in een gezamenlijke verklaring.