• De AC de Graafweg (N241) ter hoogte van Opmeer. De weg gaat vanaf 2020 op de schop.Het werk moet in 2022 klaar zijn.

    Provincie Noord-Holland

De AC de Graafweg op de schop

Veiligheid is de belangrijkste afweging voor een renovatie

Co Schipper

OPMEER Veiligheid is de belangrijkste reden voor groot onderhoud van de AC de Graafweg. "De weg en de bermen zijn te smal en het wordt tijd dat de weg een stevige renovatie ondergaat." Aldus Daniël Eggermont van de Provincie Noord-Holland. "Er gebeuren veel te veel ongelukken op deze weg en dat moet veranderen." De belangrijkste verandering zal het verleggen van de weg zijn ter hoogte van de Tramweg bij Wognum. De weg zal hier rechtdoor getrokken worden achter de huizen langs, zodat er geen uitritten op de provinciale weg uitkomen en het gedeelte voor de huizen een soort parallelweg wordt.

De AC de Graafweg tussen Wognum en het Verlaat is een belangrijke oost-west verbinding in de kop van Noord-Holland die hard aan groot onderhoud toe is. De weg voldoet inmiddels niet meer aan de eisen van deze tijd. De weg is te smal, maar ook de bermen en het fietspad zijn te smal. Eggermont vervolgd. "Er is de laatste jaren het nodige voorwerk verricht. Er is met de aanliggende gemeenten veelvuldig overleg geweest en er zijn inloopavonden georganiseerd. Hier hebben we alle wensen meegenomen en dat uitgewerkt in het plan dat er nu ligt. Het ideaal plaatje zou een hoofdweg zijn voor auto's, met daarnaast parallelwegen en een fietspad. Uit kostenoverwegingen is hier niet voor gekozen. Trekkers op de weg hebben op dit gedeelte weinig invloed en daarnaast zijn parallelwegen zonder apart fietspad weer gevaarlijker voor fietsers."

FIETSTUNNEL Een tweede ingrijpend plan is een voorstel dat bij de gemeenteraad van Opmeer ligt. De gemeenteraad van Opmeer heeft tijdens de raadsvergadering van 19 april 2018 besloten om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een fietstunnel onder de AC de Graafweg door. Een veilige fietsverbinding tussen Hoogwoud en Opmeer die de doorstroming op de provinciale weg moet bevorderen. Door werk met werk te maken kan een tunnel goedkoper aangelegd worden. Op deze manier gaat de tunnel 'slechts' 3 miljoen euro kosten, waarvan de kosten voor bijna 2/3 deel betaald wordt door de Provincie Noord-Holland. Dit onderzoek naar haalbaarheid is niet uit de lucht gegrepen. In 2006 werd een plan voor een fietstunnel tussen de Pade en de Middelweg afgeschoten door middel van een referendum.

OVERLAST Medio 2019 gaat de provincie beginnen met het verleggen van kabels en leidingen, terwijl de daadwerkelijke uitvoering aan de weg in 2020 start. Dat zal niet zonder de nodige overlast gebeuren. John van den Broek, een woordvoerder van de Provincie Noord-Holland: "Over een groot gedeelte van het traject gaan we asfalt en de wegfundering vervangen. Dat is tijdrovend en zal gepaard gaan met omleidingen voor langere tijd. Het traject is hier te smal en de bermen te zacht om het verkeer, zoals bij de Westfrisiaweg, langs de werkzaamheden te leiden. Het wordt straks dus vaak omrijden." Hoe de aanbesteding zal gaan is nog niet helemaal duidelijk volgens Van den Broek. "we gaan kijken wat het beste past. Tegenwoordig laten we aannemers steeds vaker meedenken over het bestek. Vroeger was het bestek volledig leidend voor de aanleg van de weg. Een zogenaamd waterdicht bestek. De laatste tijd gaan we toch meer gebruik maken van de kennis die aannemers in huis hebben. Het kan dus best zo zijn we tijdens dit werk iets vrijer omgaan met het bestek en zo de aannemer meer mee laten bepalen op welke manier we het werk gaan uitvoeren." Van den Broek geeft ook aan dat het gebruik maken van gebiedseigen kennis geen garantie is dat een wegenbouwer uit de buurt het werk gaat maken.

UITRITTEN Door bij de Tramweg bij Wognum de weg te verleggen achter de woningen en bedrijven langs die grenzen aan de bekende S-bocht in de AC de Graafweg, haalt de provincie de laatste uitritten van woningen weg die direct op de provinciale weg aansluiten. Zo zijn er geen uitritten meer op de AC de Graafweg van woningen en bedrijven tussen Wognum en de nieuwe ovonde bij de Langereis. Dat verhoogd de veiligheid behoorlijk en ook de smalle uitvoegstrook naar de Tramweg verdwijnt op deze manier. Daar waar de S-bocht begint, vanaf Wognum, komt een rotonde. Deze rotonde krijgt een afslag richting Tramweg, over het deel dat straks parallelweg is voor de bedrijven en de huizen. Een tweede afslag op de te bouwen rotonde gaat naar een ventweg die landbouwpercelen moet verbinden met de weg, zonder een directe uitrit op de AC de Graafweg. "Er blijven nog de nodige uitritten over die vanaf landbouwpercelen komen. Hier willen we er zo min mogelijk van. Daarom gaan we in overleg met de landeigenaren of we overeenstemming kunnen bereiken over het verwijderen van een aantal van deze uitritten. Hoe minder, hoe beter." Aldus Daniël Eggermont.

KRUISINGEN Ook aan de kruisingen zal aandacht besteedt worden. Bij Opmeer en Hoogwoud zijn al de nodige kruisingen vernieuwd. De kruising bij de nieuwe wijk Heerenweide is pas aangelegd en ook de kruising met industrieterrein De Veken is aangepakt, terwijl laatst de nieuwe ovonde bij de Langereis in gebruik is genomen. Deze kruisingen voldoen aan alle moderne eisen. De andere kruisingen, zoals Middelweg, Breestraat bij Opmeer en een aantal kruisingen ter hoogte van Oude Niedorp zullen breder worden met meer uitvoegstroken. Allemaal maatregelen om doorstroming en veiligheid te verhogen. Daar lijkt een fietstunnel ook een bijdrage aan te kunnen leveren, volgens woordvoerders van de gemeente Opmeer en de Provincie. Maar die keuze ligt bij de politiek.

OOST-WEST VERBINDING Al tijden lang is het traject van AC de Graafweg een belangrijke oost-west verbinding in het West-Friese land. Het deel tussen Wognum en Opmeer was zelfs spoorlijn vanaf 1898. De naam Tramweg verwijst hier nog naar het pad dat naar een perron leidde zonder gebouw. In later jaren werd dit een weg, waar tegenwoordig meer dan 10.000 auto's en vrachtauto's per dag overheen rijden. Een weg waar door de jaren heen vele ongevallen zijn gebeurt, regelmatig met dodelijke afloop. "Dat komt mede door de smalle berm en de bomen die dicht op de weg staan. Het asfalt wordt breder, evenals de bermen. Er is een 4 meter brede berm nodig om het veilig te maken en dat zal hier en daar aangepast worden. "Deze weg is weinig vergevingsgezind, als je naast de weg komt. Dan lig je snel in de sloot of sta je tegen een boom." Zegt Martin Blom van de gemeente Opmeer. Er is volgens hem veelvuldig overleg geweest met de provincie om alles goed af te stemmen. Projectmanager van de Provincie Noord-Holland spreekt van een kostenplaatje voor het hele werk tussen Wognum en Verlaat van tussen de 40 en 45 miljoen euro.