• Dijklander Ziekenhuis / Medify

Digitale voorlichting bij maag-, lever- en darmonderzoeken Dijklander Ziekenhuis

HOORN De afdeling maag-, darm-, en leverziekten van het Dijklander Ziekenhuis Hoorn werkt sinds 5 februari met een digitale patiëntenvoorlichting en voorbereiding voor de coloscopie, gastroscopie en het bevolkingsonderzoek darmkanker. De digitale module is een online hulpmiddel waarmee patiënten voorafgaand aan hun bezoek aan het ziekenhuis informatie krijgen over de behandeling, beelden zien van de verschillende ruimtes waar de behandeling plaatsvindt, en 3D-filmpjes van de ingreep kunnen bekijken. Bovendien vult de patiënt thuis een vragenlijst in.

In maart zal locatie Purmerend ook de digitale voorlichting aanbieden. De digitale module is een online hulpmiddel waarmee patiënten voorafgaand aan hun bezoek aan het ziekenhuis informatie krijgen over de behandeling, beelden zien van de verschillende ruimtes waar de behandeling plaatsvindt, en 3D-filmpjes van de ingreep kunnen bekijken. Bovendien vult de patiënt thuis een vragenlijst in. Door de digitale voorlichting hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen, door de filmpjes is de informatie makkelijker te begrijpen en de module kan meer dan één keer bekeken worden.

Maag-, darm- en leverarts Sebastiaan Balkema: "We vinden het belangrijk dat iedere patiënt goed wordt geïnformeerd. De patiënt kan de digitale voorlichting vaker bekijken, alleen of samen met naasten waardoor de informatie beter bij blijft." Ook hoeft een deel van de patiënten niet meer naar het ziekenhuis te komen voor een gesprek, dit scheelt veel tijd voor zowel de patiënt als de verpleegkundige. Mocht een patiënt wel naar het ziekenhuis komen, dan kan er een gericht gesprek gevoerd worden met de belangrijkste punten die uit de vragenlijst zijn gekomen.

De patiënt ontvangt een unieke link naar de digitale voorlichting via een e-mail. De patiënt kan via deze link de voorlichtingsfilmpjes bekijken en vult de intake vragenlijst in. Aan de hand van de antwoorden die de patiënt geeft, wordt automatisch bepaald of een patiënt nog een gesprek nodig heeft. Als er geen bijzonderheden zijn, hoeft de patiënt niet meer vooraf in het ziekenhuis langs te komen, alleen voor het onderzoek.