• The Legacy

Doorstart voor jongerenkoor Wognum: verder als JKW-The Legacy

WOGNUM Op 23 juni 2018 was de laatste uitvoering van het Jongerenkoor Wognum 'Upbeat'. Heel lang is geprobeerd om het jongerenkoor te laten voortbestaan als een echt jongerenkoor met een leeftijd van 12 tot maximaal 30 jaar. Maar op een gegeven moment zakte het koor door een ondergrens. Veel van de oud-leden hebben in het verleden moeten afhaken in verband met de leeftijdsgrens. Daarom dat vanuit deze groep het initiatief is genomen om met het bestuur van het jongerenkoor afspraken te maken over een doorstart. De leeftijdsgrens is losgelaten.

"We pakken onder een nieuwe naam de draad op waar we gebleven zijn. Een paar keer per jaar zullen we een uitvoering geven of ergens bij ondersteunen. Binnenkort gaat dat voor de eerste keer gebeuren na de doorstart. Wij doen dat in de vorm van een inspiratiebijeenkomst rond een bepaald thema, maar waarin liederen centraal staan, die worden afgewisseld met teksten."

De eerste uitvoering is op zaterdag 9 februari in de PKN kerk te Wognum, vanaf 19:30 uur. "We hebben daarbij ds. Peter van Ankeren bereid gevonden om tijdens de uitvoering een bijdrage te leveren die zal
ingaan op het onderwerp Respect (hebben voor elkaar), dat in deze uitvoering centraal staat. We nodigen jullie van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De uitvoering zal ongeveer een uur duren. Er is geen entree, wel is er aan het eind een collecte. Na afloop is er gelegenheid om om even na te praten en kan je (tegen betaling) gebruik maken van koffie of thee."