• 'Het wandelpaadje bij de brug mag echt wel breder', vindt Dorpsraad Opmeer/Spanbroek.

    Theo Annes

Dorpsraad Opmeer/Spanbroek: vooral druk met verkeer in de dorpen

OPMEER De Dorpsraad Spanbroek Opmeer hoopt binnenkort de resultaten te zien van veelvuldig overleg dat de dorpsraad heeft gehad over verkeerskwesties in Spanbroek Opmeer.

Dat is gebleken tijdens de druk bezochte jaarvergadering van de dorpsraad. Verwacht wordt bijvoorbeeld dat er spoedig een oplossing komt voor te snel rijdend verkeer in de bebouwde kom van Zandwerven; gesprekken met Hoogheemraadschap en gemeente over herinrichting van de weg zijn al in 2015 gestart.

Over het nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) zijn dorpsraad vertegenwoordigers drie keer in overleg geweest; met name veilige school-routes zijn een thema geweest; binnenkort wordt het GVVP aangeboden aan de gemeenteraad.

Andere Dorpsraad onderwerpen waren een impuls voor kermis Opmeer (een andere opstelling en wat andere attracties worden dit jaar verwacht), overleg met Hoogheemraadschap over het te smalle wandelpad Hogeweg en de rollator/kinderwagen problemen op de brug aldaar. De dorpsraad heeft complimenten gericht aan het nieuwe ijsbaanbestuur gezien de mooie start met de ijsbaan Hertog Willemweg.

De Dorpsraad Opmeer/Spanbroek maakte het volgende verslag van de jaarvergadering: 

"Dorpsraad Spanbroek Opmeer is betrokken, zo blijkt in de afgelopen openbare jaarvergadering!!

De opkomst was goed tijdens de jaarlijkse openbare jaarvergadering van de Dorpsraad Spanbroek Opmeer in 't Kerkhuys. Er was namelijk ook een ingelaste Raadsvergadering om o.a. de nieuwe Wethouders te beëdigen en gelijktijdig was er ook een tweede inloopavond, plan ter verbetering van de AC de Graaf georganiseerd door de Provincie NH.

Er waren gastsprekers van de Lions Opmeer, Raad en Daad en Hoogheemraadschap Noorder Koggen. Zij vertelden over hun activiteiten en was zeker boeiend om te horen. Informatie kunt u vinden op de websites www.lionsopmeer.nl, www.raadendaad-opmeer.nl, https://www.hhnk.nl

De Dorpsraad, afgekort DSO, heeft zich o.a. bezig gehouden met:

De snelheids problematiek en de inrichting in de bebouwde kom van Zandwerven. Er is vanaf 2015 overleg tussen de DSO, het HHNK en de gemeente over een aangepast ontwerp van de weg en hopen spoedig tot een oplossing te komen.

De realisatie van een IJsbaan in Spanbroek aan de Hertog Willemweg is geslaagd, onze complimenten aan het nieuw opgerichtte ijsbaanbestuur o.l.v. Jos Loos, vrijwilligers en gemeente die het zo goed hebben opgepakt. Prachtig dat er dit jaar al geschaatst kon worden, zo ook voor iedereen zonder schaats die kon meegenieten. Dit uiteraard met de medewerking van moeder natuur..... een mooi resultaat met inmiddels al veel donateurs.

Verkeer en meer

Vertegenwoordigers van de DSO zijn reeds 3 keer in overleg geweest met de ingestelde klankbord groep voor het Nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Dit plan met uitvoering voor de komende periode betreffende de inrichting van de wegen binnen de gemeente wordt binnenkort aan het nieuwe College en de Raad aangeboden. De DSO heeft er op aangedrongen om zeker voor een veilige schoolroute Intergraal Kinder Centrum (IKC) te gaan en houden dit nauwlettend in de gaten.

De DSO heeft overleg gehad met de vertegenwoordiging van de Kermisexploitanten Stichting kermissen West-Friesland om de Kermis Opmeer een vernieuwende impuls te geven door een andere indeling en met wat andere attracties te komen. Hier zal dit jaar gehoor aan gegeven worden zoals wij hebben vernomen.

De DSO is betrokken bij het plan muziekeducatie waar inmiddels reeds 3 voorstellen voor zijn ingediend door verenigingen uit onze kern om zoveel mogelijk bewoners bij een verschilde vorm van muziekeducatie te betrekken. Wij houden u op de hoogte.  

De DSO heeft vernomen dat het huidige wandelpad Hogeweg te smal is als je naast elkaar wilt lopen. Verder zijn de latjes op de brug, welke in het midden zijn aangebracht, voor problemen zorgen v.w.b. kinderwagens/rollators. De DSO gaat hierover in overleg met het Waterschap.

Bankje bij wandelpad

De DSO heeft zich aangemeld bij de Rabobank clubkas campagne voor een sponsorbedrag (dit was voorheen de

Rabobank fietssponsortocht). Eén van de ideeën is om de opbrengst hiervan te besteden aan een bankje halverwege het wandelpad langs de Hogeweg en deze te laten plaatsen. Dit is aangevraagd door mensen die wat kortere afstanden kunnen lopen. Alles wat DSO meer ontvangt zal de DSO gebruiken voor de inventarisatie, wensen en verbeterpunten voor de bewoners. Hiervoor vragen wij uw steun, STEM op de DSO als lid van de Rabobank.

Bestuur Dorpsraad

Verder is de samenstelling van het DSO bestuur gewijzigd. Co Schipper en Esther van Schie hebben afscheid genomen en daarbij heeft Barbara Wasch uit Zandwerven plaats genomen binnen het bestuur van de DSO. Mocht u ook interesse hebben als kandidaat dan kan u zich bij ons aanmelden via de website van DSO.