• De droogte is een probleem voor de landbouwers. Bij grondbewerkingen ontstaat steevast stuivende grond.

    Theo Annes

Droog, droger, allerdroogst

WEST-FRIESLAND Het is droog in Nederland en dus ook in West-Friesland. Waterschap HHNK staat op scherp, mensen klagen of zijn blij met het warme en droge weer maar vooral de boeren hebben zorgen. Er staat al wekenlang geen gras meer op de weilanden, zodat veehouders al vroeg aan het winterrantsoen zijn begonnen en akkerbouwers en tuinders moeten beregenen om straks nog een redelijk oogst binnen te kunnen halen. "Zonder Zwitserse regenbuien is hier het water ook snel op", zo klinkt het bij een rondgang langs deskundigen. 

Co Schipper

 

West-Friesland heeft sinds 1 april dit jaar een gemiddeld neerslagtekort van 250 mm. Dat heeft directe gevolgen op de groei van de gewassen in de regio. De gevolgen voor de agrarische wereld en daarmee de voedselvoorziening voor Europa zijn groot. "Het is in een groot deel van Europa droog en daarmee rijzen de zorgen om de voedselproductie." Vertelt Elly Koning, waterschapsbestuurder en veehouder. "We komen nu in een lastig parket terecht in Nederland. We mogen ons gelukkig prijzen dat we hier in de badkuip van Noord-Holland wonen. We hebben nog een IJsselmeeroppervlakte van 6 cm water om binnen te laten. Daar kunnen we hier voorlopig nog wel even mee beregenen. Met een beetje geluk brengen de rivieren het regenwater van een aantal regen- en onweersbuien in Zwitserland naar ons toe. Dan kunnen we vooruit, maar anders houdt het hier ook op met het inlaten van zoet water."

BEREGENEN Beregenen mag nog steeds in de kop van Noord-Holland en dat gebeurt ook. "Toch lijkt dat mooier dan het is." Vertelt een aardappelteler. "De opbrengsten zullen toch lager uitvallen dan we gewend zijn. En waar veel mensen niet bij stil staan is dat beregenen best een kostbare zaak is en we hebben dit jaar alle percelen vier keer beregend. Niet zozeer de kosten van de machines, maar de grote hoeveelheid diesel die hier mee gemoeid is drukt flink op de kostprijs van de aardappels. En dan niet te vergeten het grote aantal arbeidsuren die niet gerekend zullen worden. Nee, een voorjaar en een zomer met af en toe een beetje regen is voor een akkerbouwer veel interessanter."

NOG EVEN WATER GENOEG "De meeste pijn van de droogte voor agrariërs ligt bij de vollegronds groenteteelt en de akkerbouw, en misschien nog enkele bolgewassen." Dat vertelt Siem Jan Schenk van HHNK, verantwoordelijk voor de waterketen voor het waterschap. "We hebben de focus gelegd om te kunnen blijven beregenen en dat lukt tot nu toe aardig. Dat mag ook de komende weken nog wel. We hebben ongelooflijk veel geluk dat we nu het IJsselmeer hebben met zoet water. Vroeger was dat de Zuiderzee met zout water. Als dat nu nog zo was hadden we hier al weken een probleem gehad." Toch is voldoende water niet de enige zorg voor het waterschap. Dijken worden droog en kunnen gaan schuiven en een minder bekend probleem is de verzilting. Zeewater komt steeds verder het land in elders in Nederland. Door de sloten in dit gebied op peil te houden is dat in West-Friesland nog tegen te gaan. Voor de boeren mag het snel eens gaan regenen."