• Wouter Roessingh legt de gegevens vast van een afgestoken profiel bij een opgraving.

    Nico Bregman

Dynamiek van de bronstijd komt aan bod bij lezing in bibliotheek Hoogkarspel

HOOGKARSPEL Het West-Friesland zoals wij het kennen bestaat nog niet zo lang. De Westfriese omringdijk werd gesloten rond 1276 en zo ontstond de regio. Er wonen hier weer mensen sinds de achtste eeuw, maar lang daarvoor was er ook al bewoning. Die cultuur is in de archeologische wereld bekend als de Hoogcarspel cultuur. Archeoloog Wouter Roessingh komt op verzoek van de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud op 25 maart over zijn bevindingen vertellen. In zijn lezing zal hij stilstaan bij de resultaten van zijn onderzoek en daarbij speciale aandacht besteden aan de opgravingen die in Hoogkarspel zijn uitgevoerd.

Co Schipper

Roessingh is als archeoloog al jarenlang actief in West-Friesland. Hij is begonnen bij opgravingen in Enkhuizen en heeft sindsdien de leiding over de meeste opgravingen in West-Friesland. In de jaren 60, 70 en 80 waren er al de nodige opgravingen in West-Friesland. "Dit waren opgravingen uit nood, omdat er gebouwd ging worden op plekken waar grafheuvels lagen." Vertelt Nico Bregman, lid van de werkgroep bewoningsgeschiedenis van de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud. "Dit waren relatief kleine opgravingen, waarvan de gegevens slechts gedeeltelijk zijn verwerkt en gepubliceerd."

PROMOVENDI In oktober 2011 startte de Universiteit van Leiden het project 'Farmers of the coast', gericht op informatie uit de Westfriese bronstijd. Er werden 3 jonge promovendi aan het werk gezet, waaronder Roessing, om de oude opgravingen te analyseren en te digitaliseren. Na vijf jaar werken leverde het project drie proefschriften op met vooral veel nieuwe inzichten over het landschap, de agrarische activiteiten en de bewoning. In december 2018 promoveerde Wouter Roessing op de Westfriese bronstijdnederzettingen. Hij heeft zijn proefschrift gepubliceerd onder de naam 'Dynamiek in beeld. Onderzoek van Westfriese nederzettingen in de bronstijd.'

HOOGCARSPELCULTUUR Nico Bregman vertelt dat Roessing zijn toehoorders meeneemt naar de dynamiek van de tijd dat de zee bij Bergen de huidige kop van Noord-Holland binnenstroomde. Doordat er ergens in het huidige IJsselmeer een blokkade lag in de vorm van bijvoorbeeld een zandrug, hoopte het zand en klei op in het gebied wat nu West-Friesland is, wat er toe leidde dat er tussen 1600 en 800 voor Christus bewoning ontstond. Een bijzonder gebied, volgens Bregman, met aan de westkant binnenstromend zeewater en aan de oostzijde gevoed door zoet water uit bijvoorbeeld de IJssel. De Zuiderzee bestond in die tijd nog niet. Door de situatie begon het westen van West-Friesland te bestaan uit veen en daardoor veranderde de omgeving zo dat de omgeving langzaam weer natter werd en de bewoners zich uiteindelijk terugtrokken uit het gebied. De lezing is op 25 maart in de bibliotheek in Hoogkarspel. Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.