• Eikenprocessierups nesten verwijderen is niet eenvoudig, zoals blijkt uit de praktijk in Zeist.

    ANP

Eikenprocessie in natuurgebied Recreatieschap

WEST-FRIESLAND De eikenprocessierups is ook gesignaleerd in West-Friesland. Eerder is melding gemaakt van de rups in gemeenten Stede Broec en Opmeer. Het Recreactieschap West-Friesland constateert dat de eikenprocessierups nu ook in de natuurgebieden van het schap huizen: in het Streekbos, op De Leijen, het Egboetswater en De Hulk. 

Het Recreatieschap markeert waar mogelijk bomen met nesten: "De bomen waarin de rupsen of nesten zijn gezien worden afgezet met een markeringslint. Afhankelijk van de plek waar de bewuste bomen staan wordt besloten of de nesten worden verwijderd". Gevraagd wordt om melding te maken van nesten op de terreinen van het Recreatieschap: "U kunt melding maken op info@recreatieschapwestfriesland.nl (het liefst met een foto van de locatie) of telefonisch op (0228- ) 565 750."

De eikenprocessierups (Thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder. De behaarde rups komt in de maanden mei, juni en juli voor op eikenbomen in een groot deel van Nederland en is ook in West-Friesland waargenomen.

Door contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Niet alleen mensen maar ook dieren kunnen hier flink last van krijgen. Het is dan ook verstandig om uit de buurt van deze rups en het nest te blijven.

De rupsen gaan 's nachts groepsgewijs – in processie – op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups. Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u bij het RIVM.

Voor informatie over de eikenprocessierups wordt verwezen naar het RIVM.