• Enkele eindexamenleerlingen tijdens een van de repetities.

    Martinuscollege

Eindexamenleerlingen Martinuscollege spelen 'De Mensenhater'

BOVENKARSPEL Twaalf eindexamenleerlingen havo en vwo van het Martinuscollege spelen op donderdag 15 februari in Hét Postkantoor in Bovenkarspel hun eindexamenvoorstelling voor het vak kunst(drama). De komedie 'De mensenhater' is geschreven door de Franse toneelschrijver Molière en is voor de leerlingen bewerkt tot een sprankelende en eigentijdse voorstelling.

De mensenhater gaat over een groep jonge mensen die zich staande probeert te houden in een maatschappij waarin de druk om je op een bepaalde manier te presenteren groot is. "Een heel actueel thema", vertelt Lara Broekman, dramadocente en regisseuse van het stuk. Broekman: "Sociale media zoals Instagram en YouTube zijn het platform geworden waarop jonge mensen een mythisering van zichzelf laten zien. Foto's worden bewerkt om knapper te zijn en op YouTube zijn vloggers te zien die van fancy event naar spannende koffiemeeting gaan en zich laven aan het goede leven. Net als de groep jonge aristocraten uit het stuk van Molière". Bij dit afsluitende examenonderdeel hoort niet alleen het spelen van de voorstelling. De leerlingen zijn ook betrokken bij alles eromheen zoals licht, geluid, fotografie en de locatie. "We hebben als locatie gekozen voor Theater Hét Postkantoor" aldus Jara uit vwo 6. "In een écht theater komt de voorstelling goed tot z'n recht".

De voorstelling wordt twee keer gespeeld. 's Middags is er een besloten voorstelling voor leraren en leerlingen van de school en 's avonds een voorstelling voor ouders, broertjes en zusjes en alle andere belangstellenden. Op dit moment is er bij de leerlingen sprake van een gezonde spanning omdat de voorstelling nog niet helemaal is zoals ze dit willen. Een speelster vertelt: "Maar we repeteren nog en hebben nog een montagedag dus dat gaat helemaal goed komen. En het zou natuurlijk wel heel leuk zijn als de zaal donderdagavond helemaal vol zit, dus kom allemaal kijken." Alceste (de mensenhater) ziet dat zijn vrienden niet oprecht kunnen zijn in een wereld die manipuleerbaar is. Waarom zou je? Je kunt immers toch alles naar je hand zetten. Het is juist deze vrijheid die Alceste bekritiseert. Mediakanalen zijn dusdanig toegankelijk dat iedereen op ieder moment zijn of haar emotie kan etaleren. Een mailtje is zo gestuurd en een opmerking zo geplaatst. Maar als we geen nuance meer aanbrengen in onze communicatie, hoe verhouden we ons dan nog tot elkaar? Is alles oke als je #omdathetkan eronder schrijft? Als je oprecht bent, ben je dan altijd vriendelijk? In 'De mensenhater' wordt deze thematiek op een sprankelende manier onderzocht. Belangstellenden zijn van harte welkom de voorstelling bij te wonen op donderdag 15 februari om 19.30 uur in theater Hét Postkantoor in Bovenkarspel. Kaarten kunnen worden gekocht bij dit theater en kosten 5 euro per stuk.

Meer informatie via www.hetpostkantoor.info