• Kapacties zijn nodig voor zieke essen, meldt Staatsbosbeheer.

    Staatsbosbeheer
  • Essentaksterfte velt vele essen, ook in West-Friesland.

    Staatsbosbeheer

Essentaksterfte slaat toe in West-Friesland

WEST-FRIESLAND  'Essentak-sterfte laat toe in West-Friesland'. Met die noodkreet kondigt Staatsbosbeheer opnieuw kapacties in West-Friesland aan vanwege ziekte onder essen. Vorig jaar was er al een flinke ingreep bij de Weelen-deel van het Streekbos en nu worden kapacties aangekondigd voor natuurgebieden in de gemeente Medemblik. 

Het gaat in dit geval om bijna 7,5 ha essenbos in De Weelen, De Groote Vloet en Het bosje van Abbekerk, bij de grasdrogerij. De te kappen bomen lijden aan de Essentaksterfte. "De agressieve schimmelziekte 'essentaksterfte' tast de essen aan in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer in West -Friesland", aldus Staatsbosbeheer. "Deze zieke bomen herstellen hier niet meer van en kunnen gemakkelijk omvallen. Ze vormen een gevaar voor de bezoekers van onze natuurgebieden. Daarom is Staatsbosbeheer genoodzaakt actie te ondernemen en verwijdert de zieke essen in de periode van eind juli tot begin september. Medio december 2019 start de herplant van nieuwe bomen."

Over de actie schrijft Staatsbosbeheer het volgende: 

Fiets- en wandelpaden tijdelijk afgesloten

In totaal wordt bijna 7,5 ha essenbos in De Weelen, De Groote Vliet en Het bosje van Abbekerk bij de grasdrogerij omgezaagd. Het omzagen en afvoeren van de zieke essen voert een bosbouwaannemer uit met inzet van grote machines. Hierbij wordt gewerkt volgens de gedragscode bosbeheer. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren sluit Staatsbosbeheer enkele fiets- en wandelpaden tijdelijk af. Met bebording worden de omleidingsroutes aangegeven. Naar verwachting gaan de afsluitingen enkele weken duren.

Nieuwe bomen planten voor gevarieerd bos

Dankzij Natural Capital Partners en hun klant Microsoft is er een financiële bijdrage gekomen, waardoor Staatsbosbeheer op de locaties waar de essen zijn geveld snel nieuwe bomen en struiken kan planten. De plantwerkzaamheden vinden vooralsnog plaats in de periode december 2019 - maart 2020. Voor een groot deel in de rest van Nederland is herplant gefinancierd door Shell. Staatsbosbeheer gaat meer dan 20 boom- en struiksoorten planten, zoals beuk, eik, berk, linde en meidoorn. Maar ook minder bekende soorten als kardinaalsmuts en elsbes. Deze brede samenstelling van verschillende soorten bomen en stuiken staat garant voor een gevarieerd en klimaatbestendig bos.

Zorgvuldig vakmanschap

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of bijzondere natuurwaarden zijn die beschermd moeten worden. Dit kunnen bomen zijn waar roofvogels in broeden of plekken waar beschermde planten groeien En als die er zijn nemen we maatregelen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de gedragscode bosbeheer.

Toekomst van de es

Bij Staatsbosbeheer is landelijk inmiddels 85-90 % matig tot zwaar aangetasten 10-15 is % licht aangetast. Volgens de laatste inzichten van de Universiteit van Wageningen, die onderzoek doet naar essentaksterfte, is slecht 1-2% van de essen sterk vermindert vatbaar voor de ziekte. Daarmee dreigt er een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap en uit de bossen te verdwijnen.  We zijn als Staatsbosbeheer heel zuinig op de resterende, nog gezonde bomen. Samen met wetenschap en kwekers onderzoeken we of hiermee resistente essen gekweekt kunnen worden om de es voor mens en natuur in Nederland duurzaam te behouden. Op de korte termijn is dat echter geen oplossing voor de essentaksterfte.

Kijk voor meer informatie ook op https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte.