• Een deel van het fietspad over de Houtribdijk gaat tijdelijk dicht.

    Rijkswaterstaat

Fietsers met het pendelbusje

ENKHUIZEN Rijkswaterstaat sluit per 1 december 2017 tijdelijk een deel van het fietspad over de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Vanaf dan kunnen fietsers overdag gebruik maken van een pendelbusje.

Dit busje leidt de fietsers én hun fiets veilig langs de werkzaamheden. De afsluiting is nodig omdat Rijkswaterstaat de Houtribdijk de komende jaren versterkt.

TIJDELIJKE HALTES Het pendelbusje rijdt tussen twee tijdelijke haltes. Vanuit Enkhuizen kunnen fietsers doorrijden tot Trintelhaven (halverwege de dijk) en daar opstappen.

Vanuit Lelystad is opstappen met de fiets mogelijk aan het begin van de Houtribdijk, op de parkeerplaats richting de Hurkende man.

De locatie van de haltes wordt aangegeven met gele bordjes. Bij beide haltes staat een bordje met een telefoonnummer om de pendelbus te bestellen.

TIJDELIJK OPEN Van 22 december tot en met 7 januari 2018 is het fietspad tijdelijk open, omdat de werkzaamheden dan stilliggen.

Vanaf 1 juli 2019 is het hele fietspad over de Houtribdijk definitief weer opengesteld.

VEILIGHEIDSNORMEN Het fietspad gaat tijdelijk dicht omdat Rijkswaterstaat de Houtribdijk versterkt met zand en steen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de dijk aan de veiligheidsnormen voldoet.

Het deel tussen Lelystad en Trintelhaven krijgt zo'n 1,2 miljoen ton nieuwe breuksteen (kleine steenblokken). Een ander deel van de dijk wordt versterk met brede zandige oevers. Zo wordt Trintelzand ontwikkeld, een nieuw natuurgebied. Zo biedt Rijkswaterstaat kansen voor natuur en wordt bijgedragen aan een betere waterkwaliteit in het Markermeer.

De Houtribdijk is smal; omdat De N302 de komende jaren open blijft voor het autoverkeer. De aannemer heeft de ruimte op en naast het fietspad nodig om zijn werk te kunnen doen. Ook gebruikt de aannemer het fietspad voor de aan- en afvoer van materieel en stenen.

GOLFBREKER De Houtribdijk houdt als een grote golfbreker het water van het Markermeer en IJsselmeer in toom en is daarmee belangrijk voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeergebied.

Kijk voor meer informatie over de dijkversterking op www.rijkswaterstaat.nl/versterkinghoutribdijk.