Fractie SP Hoorn verder als Tijdelijke Lijst Socialisten

De gemeenteraadsfractie van de SP in Hoorn blijft aan ondanks royement van drie van de vier fractieleden uit de partij, door de SP afdeling Hoorn, Kogggenland en Medemblik. De fractie in de Hoornse raad gaat door onder de naam Tijdelijke Lijst Socialisten. De fractie blijft het college steunen en wethouder Nel Douw blijft wethouder van de gemeente Hoorn, nu dus namens de nieuwe Tijdelijke Lijst Socialisten. 

Het conflict van de Hoornse fractie komt voort uit de controverse die ontstond met het landelijke SP bestuur: dat gaf aan dat de SP niet mee zou doen in Hoorn aan de gemeenteraadverkiezingen. De Hoornse afdeling was teveel een bestuurderspartij geworden en daarmee onherkenbaar als SP geworden, die vooral een actie-partij vanaf de basis wil zijn. 

Een verscheurde afdeling Hoorn was het gevolg, met een voorlopig eindpunt in het afdelingsbesluit tijdens de ledenvergadering van SP Hoorn, Koggenland en Medemblik op 15 november om drie van de vier fractieleden uit de partij te zetten. De fractie en betrokkenen reageren diep teleurgesteld en stellen dat besluiten op eenzijdige en onvolledige informatie zijn genomen. 

Zij stuurden volgende verklaring uit: 

"Fractie SP Hoorn verder als Tijdelijke Lijst Socialisten De fractie van de SP Hoorn gaat per direct als Tijdelijke Lijst Socialisten verder in de Hoornse gemeenteraad. Ook wethouder Nel Douw gaat als wethouder namens de Tijdelijke Lijst Socialisten verder. De nieuwe fractie wil de coalitie blijven steunen. Dat maakten de fractieleden op dinsdag 21 november bekend. Op woensdag 15 november besloot de afdeling SP Hoorn, Koggenland en Medemblik tijdens haar Algemene Leden Vergadering drie van de vier SP-raadsleden uit de partij te zetten. Deze beslissing was voor de fractieleden en de wethouder geheel onverwacht en onbegrijpelijk, zeker omdat de beslissing op basis van onjuiste feiten is genomen. Diep teleurgesteld In een brief aan haar leden zegt het afdelingsbestuur dat de wethouder en de drie fractieleden zich niet volledig hebben gehouden aan de afdrachtregeling van de SP. In de brief staan echter veel feitelijke onjuistheden en ook wordt een eenzijdig en onvolledig beeld geschetst van de situatie. Iets waarmee je mensen geen recht doet. Wij zijn daarom ook echt geraakt en diep teleurgesteld in het handelen van dit afdelingsbestuur en de partij. Dit staat haaks op de basisbeginselen van de SP; gelijkwaardigheid, solidariteit en menselijke waardigheid.' Klus afmaken De vier leden van de SP-fractie hebben besloten om per direct door te gaan onder de naam Tijdelijke Lijst Socialisten. Van Stralen: 'Deze bestuursperiode eindigt al over een aantal maanden. Wij willen de schade voor Hoorn zo klein mogelijk houden en met dezelfde mensen de klus voor onze kiezers afmaken, met hetzelfde hart voor onze stad. En wij willen de coalitie dus ook blijven steunen.' De Tijdelijke Lijst Socialisten (TLS) zal niet meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deze week wordt verder gesproken met coalitiepartners Sociaal Hoorn, D66, GroenLinks en CDA."