• Veilig Thuis onder verscherpt toezicht van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

    Veilig Thuis

Fracties Hoorn stellen vragen om Veilig Thuis-wachtlijsten

HOORN Hoornse gemeenteraadsfracties leggen het college van B&W vragen voor over 'onacceptabele aanhoudende wachtlijsten voor Veilig Thuis Noord-Holland-Noord'. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor de regio en is als organisatie per 10 april onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De aanhoudende wachtlijsten en het uitblijven van verbetering zijn de kern van de problemen. De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de Veilig Thuis Noord-Holland-Noord binnen afzienbare tijd verbeteringen doorvoert. "De kwaliteit van de zorg is onvoldoende gegarandeerd", constateert de inspectie.

Veilig Thuis Noord-Holland-Noord onderschrijft de zorgen van de inspectie en constateert ook: "Hoewel de gemeenten het budget tweemaal hebben aangepast (in 2017 en 2018) is het nog niet gelukt om de wachtlijsten weg te werken. Het dagelijks bestuur heeft recent extern onderzoek laten uitvoeren naar de organisatie en bedrijfsvoering van Veilig Thuis NHN. De onderzoeksresultaten worden binnenkort verwacht. Ook Veilig Thuis NHN heeft een intern onderzoek verricht naar verbetering van de aansturing en bedrijfsvoering en heeft een verbeterplan opgesteld." Het aantal meldingen bij Veilig Thuis NHN steeg afgelopen jaar met 18%. Veilig Thuis wil per 31 augustus de wachtlijsten opgelost hebben, volgens een verbeterplan, heeft tijdelijk extra personeel ingehuurd en houdt contact met de inspectie. 

De inspectie gaat komende zes maanden aangekondigd en onaangekondigde bezoeken afleggen bij Veilig Thuis NHN, om te volgen of en hoe verbetermaatregelen volgen. 

De gemeenteraadsfracties in Hoorn zijn verrast en verbolgen over de kwestie en vragen het college het college naar het hoe en wat. In een nader bericht melden de partijen wat hun zorgen zijn, over Veilig Thuis en over betrokken kinderen. 

"Aanhoudende wachtlijsten Veilig Thuis onacceptabel

Op 10 april 2018 zijn de raadsleden geïnformeerd over het onder toezicht stellen van Veilig Thuis Noord-Holland Noord. De inspectie heeft dit besloten, omdat Veilig Thuis er al sinds mei 2017 niet in slaagt om de wachtlijsten in de zorg voor zeer kwetsbare kinderen terug te dringen.

Omdat de fracties van PvdA, CDA, DRP, HOP, HSP, VOC Hoorn, ChristenUnie en Hoorns Belang zich ernstige zorgen maken over deze ondertoezichtstelling en over de kinderen die onder de zorg van Veilig Thuis vallen, hebben zij vragen aan het College gesteld. De fracties zijn met name geïnteresseerd in

wat er met de budgetten is gebeurd die eerder beschikbaar zijn gesteld om de situatie te verbeteren. Ook willen de fracties van het college weten hoe zij de zorg aan kwetsbare kinderen kan garanderen.

Door het stellen van deze vragen, hopen de fracties inzicht te krijgen in de huidige situatie in Hoorn voor kwetsbare kinderen en volwassenen die op hulp wachten.

Extra geld

In mei 2017 heeft Veilig Thuis een extra budget ontvangen van 565.00 euro om de wachtlijst terug te dringen. In december 2017 is daarbovenop nog een extrabudget van €995.276 euro beschikbaar gesteld om de stijgende wachtlijsten bij Veilig Thuis tegen te gaan.

De fracties zijn onaangenaam verrast door de informatie dat, ondanks de extra middelen, deze wachtlijsten niet zijn afgenomen. Arnica Gortzak, raadslid voor de PvdA in Hoorn: ”Wij willen graag weten wat er met dit extra geld is gebeurd. Waar is dit naartoe gegaan? Is dit wel besteed aan het inzetten van extra medewerkers?”

Zorg garanderen

De fracties vinden het onacceptabel dat kwetsbare kinderen en volwassenen niet de hulp krijgen die zij behoeven. Zeker nu de inspectie stelt dat zij er geen vertrouwen in heeft dat Veilig Thuis de komende maanden voldoende verbetermaatregelen kan nemen.

Gortzak: “Wie gaat er, gedurende de zes maanden die Veilig Thuis denkt nodig te hebben om de wachtlijsten te verkleinen, deze mensen en kinderen helpen? Bij wie kunnen zij terecht? Kunnen we de zorg aan deze kwetsbare kinderen wel garanderen?”

De fracties hebben het college verzocht zo spoedig mogelijk met een antwoord op de vragen te komen.