• Gemeente Hoorn: 'Geen oorlogspreek in moskee'

    Wikepedia

Geen 'oorlogspreek' in Hoornse moskee

HOORN In de moskee in Hoorn is geen 'oorlogspreek of 'haatpreek' gehouden, zoals vorige week is gesuggereerd in berichtgeving in landelijke pers. Dat verklaarden deskundigen en ook het moskeebestuur afgelopen dinsdagavond voor de gemeenteraad in Hoorn. Burgemeester Jan Nieuwenburg lichtte toe dat de zaak was onderzocht en gaf experts van het Openbaar Ministerie en het moskee bestuur de gelegenheid verklaringen te doen, in het openbaar tegenover de voltallige gemeenteraad van Hoorn. 

Gemeente Hoorn meldt daarover het volgende: 

"Bij wijze van uitzondering werden aan het begin van de raadsvergadering van de gemeente Hoorn op dinsdag 20 februari twee verklaringen gedaan. Aanleiding was de berichtgeving van de Telegraaf dat er in de moskee in Hoorn een Jihadpreek is gehouden.

Burgemeester Jan Nieuwenburg lichtte toe dat de situatie is onderzocht. Een expertteam van CTER-specialisten van het Openbaar Ministerie, de politie het Veiligheidshuis en de gemeente Hoorn heeft zich samen met een Arabist/Islamoloog en een theoloog gebogen over de tekst van de preek.

De conclusie van het expertteam op basis van de tekst van de vrijdagpreek is dat dit geen oorlogspreek is. Zij zien dan ook geen aanleiding voor een strafrechtelijk onderzoek. Wel kan de preek volgens de experts op sommige punten verkeerd geïnterpreteerd worden als de tekst uit de context wordt gehaald, zoals blijkt uit het artikel in de Telegraaf. Het expertteam geeft dit dan ook als aandachtspunt mee aan de imam en het moskeebestuur.

Cengiz Erol (vice-voorzitter van het moskeebestuur) sprak vervolgens de raad toe. Het moskeebestuur laat weten te zijn geschrokken van de berichtgeving, en de schrik en zorgen vanuit de samenleving ook te begrijpen. Het bestuur stelt dat er geen haat gepredikt wordt in de moskee, dat zij dit niet accepteren. Zij onderschrijven de conclusie dat er geen haatpreek is en nemen het advies van het expert team om minder ruimte voor interpretatie te geven ter harte."

via www.hoorn.nl/nieuws/Geen-oorlogspreek-in-Hoornse-moskee zijn de teksten van het statement van de burgemeester en van het moskee bestuur volledig te lezen.