• Gedeputeerde Staten bevestigen hun bezwaren tegen vakantiehuizen plan in

    Gemeente Enkhuizen
  • Het concept ontwerp Enkhuizerzand.

    gemeente Enkhuizen / K3H

GS bevestigen kritiek op plannen Enkhuizerzand

ENKHUIZEN Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland bevestigen dat voor het plan van het vakantiehuizen park bij het Enkhuizerzand de algemene regels voor ruimtelijke ordening voor kustgebied worden overtreden. Bovendien vinden GS dat er onvoldoende belang bij het project is om een dergelijk grote ingreep in het gebied te rechtvaardigen. Dat schrijven GS in antwoord op vragen van Provinciale Staten leden Robert Zaal (GroenLinks) en Hanneke Kaamer van Hoegee (VVD). 

De Provinciale Statenleden stelden GS meerdere vragen over de plannen voor het vakantievilla plan op het Enkhuizerzand in Enkhuizen. In de plannen gaat het om ongeveer 200 vakantievilla's op deels nieuw met landaanwinning verkregen gebied.

Op de plannen is veel kritiek gekomen, onder meer uit Enkhuizen zelf, van inwoners en ook het Zuiderzeemuseum. Het Zuiderzeemuseum stelt dat onherstelbaar schade wordt aangericht aan de museale beleving van het Zuiderzeemuseum en aan de historische aanblik en -situatie bij de baai en omgeving van het Zuiderzeemuseum. Kritiek uit andere hoek kwam er van bijvoorbeeld erfgoedbeschermers van de Bond Heemschut, maar ook van het Rijk. Ook GS van de Provincie Noord Holland diende een officiële zienswijze in op de plannen. Deze was negatief. Het is de bedoeling dat het college van B&W en ook de gemeenteraad van Enkhuizen in september reageren op de inspraakreacties. 

Bevestiging 

In de antwoorden op vragen van de Provinciale Statenleden bevestigen Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, de kritiek op de plannen voor het vakantiehuizen park. 

GS stellen dat met de extra landaanwinning van 7 ha de plannenmakers in Enkhuizen de algemene regels (Barro) van maximaal 5 ha landaanwinning in het IJsselmeergebied te boven gaan. Bovendien, stellen GS, dat de plannen niet passen in de intentie van de Agenda IJsselmeergebied 2050. Die Agenda geeft aan dat bescherming van de kwaliteit van de IJsselmeerkust van groot belang is, en dat die Agenda is ondertekend door het Rijk, de Provincie Noord-Holland, maar ook door gemeente Enkhuizen zelf. 

10 Gouden Regels 

Die Agenda heeft '10 Gouden Regels' als handvatten voor bescherming van de kust. "Eén van de regels vraagt aandacht voor de baaien en kapen in het
IJsselmeergebied, zoals die aan de kop van West-Friesland", zo geeft GS aan. De Gouden Regels zijn geen juridisch harde ruimtelijke ordening regels, maar het college ontleent er wel het volgende aan: "Wij zijn van mening dat er onvoldoende overtuigend is aangetoond dat een integrale afweging is gedaan, waaruit blijkt dat het belang van het project zwaarder weegt dan het belang van de natuurbescherming, waterveiligheid en het bovenlokale cultuurhistorisch belang van het aanliggende Zuiderzeemuseum."

GS vinden dat er onvoldoende balans is in de belangenafweging van vakantiehuizenproject: teveel is gericht op de economische pijler in verhouding tot de ambities 'landschap van wereldklasse' en 'toekombestendig water- en ecosysteem'.