• Provincie Noord-Holland

Herinrichting 'A.C. de Graaf' weer stap dichterbij

OPMEER Gedeputeerde Staten leggen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor aan Provinciale Staten. Hiermee wordt de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) tussen Wognum en het Verlaat planologisch mogelijk gemaakt.

De 12 kilometer lange, vrij smalle A.C. de Graafweg (N241) nadert het eind van haar levensduur. De provincie Noord-Holland wil deze gelegenheid aangrijpen om de weg opnieuw in te richten. De weg wordt breder, er komt een breder fietspad langs de N241 en één van de gevaarlijke slingers in de weg wordt rechtgetrokken.

Het ontwerp-inpassingsplan is in overleg met de gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Medemblik en Opmeer tot stand gekomen. Daarnaast is frequent overleg geweest met omwonenden, ondernemers en hulpdiensten. De herinrichting verbetert de verkeersveiligheid en garandeert de doorstroming in het gebied. Provinciale Staten nemen naar verwachting begin maart 2019 een besluit over het inpassingsplan.