• Anton Greefkes aan de Klagerstuin in Risdam-Noord waar de fietsverbinding met Bedrijventerrein Westfrisia zou moeten komen.

    Annette Vlaar

Het 'kindje van Greefkes'

Politici in actie voor plan fietsverbinding

Annette Vlaar

HOORN In een brief aan wethouder Bashara hebben vijf Hoornse politieke partijen onlangs gevraagd om eindelijk met een voorstel te komen voor de geplande fietsverbinding tussen Risdam-Noord en bedrijventerrein Westfrisia. De gemeenteraad zou al in 2016 unaniem opdracht hebben gegeven aan de wethouder, maar de eerste stap moet nog steeds gezet worden.

De lokale Fietsersbond pleit al jaren voor deze fietsverbinding. Voormalig secretaris van deze bond, Anton Greefkes, heeft indertijd het plan uitgewerkt. Inmiddels is hij vooral betrokken burger en fietser, maar hij ziet de geplande fietsverbinding nog steeds als 'zijn kindje'. Greefkes: "In de fietsnota van 2011 is dit plan al door de gemeente opgenomen. Onbegrijpelijk dat het zo lang moet duren."

DRUKKE DORPSWEG In de huidige situatie moeten fietsers die vanuit Risdam-Noord naar het bedrijventerrein Westfrisia willen, omrijden via de dorpsweg. Greefkes: "Mede door de komst van Bangert/Oosterpolder is de dorpsweg van Zwaag steeds drukker geworden. Er zijn regelmatig kleine voorvallen, waarbij fietsers 'met de schrik vrijkomen'. Dat er weinig ernstige ongelukken gebeuren is vooral te danken aan de grote alertheid van de weggebruikers."

Greefkes ziet een fietsbrug tussen Klagerstuin en Oostergouw als de ideale oplossing. "Een eenvoudige fietsbrug over de spoorsloot en de museumspoorlijn. Daarachter ligt al een fietspad, dus dat sluit prima aan. De spoorlijn is niet meer van Prorail, dus dat zou ook geen probleem meer moeten zijn", legt Greefkes uit.

INFRASTRUCTUUR Anton Greefkes, vader van raadslid Luciën Greefkes, heeft al heel wat kilometers in de benen. Zo fietse hij door België, Zwitserland en zelfs naar de Noordkaap. Ook in eigen land heeft hij menig stad doorkruist. "In sommige steden zie je dan hoe goed de infrastructuur op fietsers is ingesteld. Neem bijvoorbeeld de bewegwijzering. Of de betonnen paaltjes die auto's moeten weren van het fietspad. Die dienen op een veilige plek te staan en niet zoals in Hoorn precies in een bocht. Geregeld komen fietsers daardoor ten val." Greefkes heeft de gemeente aangeboden om een inventarisatie te maken van deze gevaarlijke paaltjes, maar daarop heeft hij nog niets vernomen.

FIETSSTAD HOORN Uit de fietsnota blijkt dat van alle verkeersbewegingen circa 35% fietsverkeer is. "De gemeente wil het fietsen nog meer stimuleren maar dan moet er echt meer gebeuren. Het autoverkeer moet doorstromen, maar je kunt ook proberen mensen uit de auto te krijgen. Dan wordt Hoorn echt een fietsstad." Anton Greefkes pleit ook voor een 'rode loper' richting de binnenstad. "De Koepoortsweg bijvoorbeeld zou een echte fietsstraat moeten worden, waarbij auto's slechts te gast zijn. "Natuurlijk zijn er ook genoeg plannen uit de fietsnota die wel gerealiseerd zijn. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de gemeente na de verkiezingen serieus werk gaat maken van de fietsverbinding."