• Hoogheemraadschap

Hoogheemraadschap start met maaien van wegbermen

WEST-FRIESLAND Het hoogheemraadschap maait vanaf vandaag tot 1 oktober in drie maairondes de bermen langs ongeveer 1400 km wegen, fietspaden en wegsloten.

Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid; voor vrij zicht voor de verkeersdeelnemers. Waar het verantwoord is voor de verkeersveiligheid, worden de bermen bloemrijk gehouden.

Het maaien van de bermen gebeurt in drie rondes. De eerste is de zogenoemde 'veiligheidsronde', waarin het waterschap één meter aan weerszijde van de wegverharding maait. Deze ronde duurt tot 1 juni.

Rondom kruispunten maait het schap de gehele berm voor een goed zicht op het kruisingsvlak.

Aansluitend maait Hollands Noorderkwartier in twee ronden van zes weken wel de gehele berm. Deze tweede en derde maaironde vinden plaats van 1 juni tot 15 juli en van 24 augustus tot 1 oktober.

Onder normale omstandigheden moet twee keer volledig maaien voldoende zijn, maar als de verkeersveiligheid in het geding is, maait het hoogheemraadschap extra.

Het maaien gaat machinaal en wordt uitgevoerd door een aannemer of door de eigen onderhoudsmedewerkers. 'Technisch maaien' doet het waterschap op plekken met een relatief geringe natuurwaarde, plekken waar de berm smal is, waar veel bomen staan en/of kabels zijn ingegraven.

Het is een snelle kostenbesparende maaimethode. Het gras wordt na het maaien geklepeld (gekneusd), waardoor het beter en sneller verteert.

NATUURTECHNISCH MAAIEN Daarnaast doet het waterschap aan 'natuurtechnisch maaien' in bermen met een grotere natuurwaarde, bijvoorbeeld omdat er bijzondere planten staan. Hier wordt het maaisel binnen vijf dagen afgevoerd zodat de bodem niet verstikt raakt. Het gaat vaak om bermen die breder zijn dan 5 meter. Deze manier van maaien en afvoeren, stimuleert de biodiversiteit

Bloemrijke bermen zijn niet alleen vaak mooi om te zien, ze zijn ook goed voor de biodiversiteit. Zo trekken ze vlinders en insecten aan.

Maar bepaalde planten kunnen ook zeer ongewenst zijn, laat Hollands Noorderkwartier weten. Plaagsoorten die schade veroorzaken in de directe omgeving worden zoveel mogelijk vroegtijdig gemaaid, zodat de kiemkracht afneemt.