• Samir Bashara Hoorn, Kees Rutte ProRail, Irma Winkenius van NS Stations en Joke Geldhof Provincie NH tekenden donderdag de overeenkomst voor Poort van Hoorn

    Marcel Rob

Hoorn als regionaal knooppunt in verkeer en vervoer

HOORN Met de ontwikkeling van het plan Poort van Hoorn op het netvlies en de benodigde toekomstkeuzes daarbij, hield gemeente Hoorn afgelopen donderdag een symposium. De ontwikkelingen in Hoorn en West-Friesland staan niet op zichzelf, want ontwikkelingen vanuit Amsterdam, maar ook een doorkijk naar de toekomst met mogelijk routes naar een drukbezocht vliegveld Lelystad, hebben sterke invloed op het Hoornse.

Deelnemers aan het congres, de Provincie Noord-Holland, ProRail, NS en de gemeente Hoorn concludeerden dat er samengewerkt moet worden om een en ander voor de stad Hoorn in goede banen te leiden. In een gezamenlijk bericht melden ze dat ze samen het stationsgebied van Hoorn als mobiliteitsknooppunt voor de regio West-Friesland gaan ontwikkelen. De samenwerking werd beklonken met de ondertekening van een intentieovereenkomst.

De partijen willen het volgende: 

Knooppunt aan noordzijde

Binnen de Poort van Hoorn komen in de toekomst de trein, bus, auto en fiets samen aan de noordzijde van het station (huidige Transferium). Dit betekent dat de 'achterkant' van het treinstation de nieuwe voorkant wordt, met een aantrekkelijke entree. Ook wordt het busstation hiernaartoe verplaatst en komt er een parkeergarage voor auto's en fietsen. Deze parkeergarage maakt het mogelijk om parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad te verplaatsen.

Resultaten

Door deze ingrepen ontstaat er een goed bereikbaar OV-knooppunt, waar reizigers snel en comfortabel kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoersmiddel. Dat verbetert de bereikbaarheid van en naar Hoorn en de regio Westfriesland. Aan de 'stadse' kant van het huidige station komt er ruimte voor nieuwe functies, zoals een nieuwe woonbuurt op het Pelmolenpad en woningen, werkplekken, horeca en winkeltjes rond het station. En tot slot ontstaan er kansen om in de openbare ruimte een enorme kwaliteitsslag te maken. Zo ontstaat een aantrekkelijke en levendige stationsomgeving en een uitnodigende entree van de binnenstad.

Ruimte beter benutten

De Poort van Hoorn sluit aan bij het programma OV-knooppunten van de Provincie Noord-Holland. Met dit programma wil de provincie de ruimte rondom stations beter benutten. Joke Geldhof, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen: 'Als we ervoor zorgen dat nieuwe woningen, voorzieningen en bedrijven vooral terechtkomen in aantrekkelijke en goed bereikbare stationsomgevingen, dan gebruiken we de ruimte, het spoor en de infrastructuur die er al ligt zo goed mogelijk. Daar komt bij dat we ook ons waardevolle landschap sparen.'

Intentieovereenkomst

Op donderdag 22 februari presenteerden de samenwerkingspartners de kansen en plannen voor Hoorn tijdens een symposium. Hier ondertekenden de partijen een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. De komende maanden werken zij samen aan de uitwerking van de plannen in het Hoornse stationsgebied. Wethouder Samir Bashara: 'Met deze ondertekening onderstrepen alle partijen het belang én vooral ook de kansen van de ontwikkeling van het Hoornse stationsgebied. Wij zijn ontzettend blij dat zij dit samen met ons gaan oppakken en kijken uit naar een intensieve en prettige samenwerking.'

Kijk voor meer informatie op www.poortvanhoorn.nl