• BDUmedia

Hoornse Raad neemt besluit over toekomst stadhuis, stad en regio

HOORN De gemeenteraad van Hoorn neemt donderdag 6 juni onder meer besluiten over de toekomst van het stadhuis, de stad en de regio.

RENOVEREN OF NIEUWBOUW Grondige renovatie of een nieuw stadhuis? Over die vraag buigt de Hoornse gemeenteraad zich. Net als alle andere kantoorpanden moet het stadhuis van Hoorn in 2023 minimaal energielabel C hebben, en vanaf 2030 energielabel A. Het huidige stadhuis heeft energielabel D. Daarbij staat ongeveer een kwart van het gebouw leeg (te groot voor de organisatie), is er sprake van achterstallig groot onderhoud en is de inrichting van het gebouw gedateerd. De gemeente moet dus hoe dan ook een grote investering doen. Uit een onderzoek blijkt dat de scenario's financieel en ook qua mogelijkheden voor verduurzaming en modernisering min of meer vergelijkbaar zijn. Het onderwerp is op 28 mei in de raadscommissie behandeld. De commissie was verdeeld over het te kiezen scenario.

TOEKOMST Door vergrijzing en ontgroening (jongeren die de stad verlaten) stagneert de groei van de gemeente Hoorn in de toekomst. Dit heeft een negatief effect op de economie en het aantal banen, waardoor de leefbaarheid en vitaliteit van de stad onder druk komt te staan. Tegelijkertijd heeft Hoorn veel te bieden. Om ook in de toekomst een levendige en aantrekkelijke stad te blijven moet Hoorn volgens het college van B en W 'meer stad worden. Groeikansen liggen vooral in de stedelijke rand rondom de binnenstad. Om deze ambitiesprong te maken moet de gemeente een omslag maken van 'beheergemeente' naar 'ontwikkelgemeente'. De raad buigt zich over een voorstel met uitgangspunten voor hoe de stad de komende jaren kan groeien en 'meer stad' kan worden.

PACT Ook de toekomst van de regio Westfriesland staat op donderdag 6 juni op de raadsagenda. In 2013 sloten de raden en colleges van de zeven Westfriese gemeenten een Pact. Doel van het Pact was om meer en beter regionaal samen te werken aan ambities op het gebied van wonen, werken, onderwijs, bereikbaarheid en vrije tijd. Nu stellen de gemeenteraden de nieuwe opgaven en ambities voor de toekomst van de regio vast. De thema's zijn 'Wonen en leefbaarheid', 'Zorg en sociaal domein'. 'Vrije tijd', 'Energietransitie en klimaatadaptatie', 'Onderwijs en arbeidsmarkt' en 'Ondernemen en economie'.

De raad van donderdag 6 juni start om 19:00 uur in de raadszaal van het stadhuis. Alle publiek is welkom. De vergadering is ook live te zien (of later terug te zien) via www.hoorn.nl/raad en live te volgen via twitter @raadhoorn. De complete agenda en de stukken staan opwww.hoorn.nl/raad.