• Huisartsenpost West-Friesland in Hoorn

    Theo Annes

Huisartsenpost in de knel, deel 2: 'Samen voor de toekomst van de zorg'

WEST-FRIESLAND "Zorgverleners en inwoners West-Friesland samen voor de toekomst van de zorg". Dat stellen de Westfriese Huisartsenorganisatie en Huisartsenpost (betrokken in het overkoepelende Zorgkoepel West-Friesland) in reactie op de noodkreet die burger-zorginitiatief Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) vorige week liet horen in het Westfries Weekblad. Onder de titel 'Huisartsenpost in de knel' vroeg ZZWW de West-Friese huisartsen om actie en niet bij de pakken neer te zitten.

De redactie heeft Huisartenpost West-Friesland en de Westfriese Huisartsenorganisatie om een reactie gevraagd. Die volledige reactie plaatsen we onderstaand:

"GEACHTE LEZER

Vorige week woensdag stond in deze krant een ingezonden brief van het burgerinitiatief 'Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW)' onder de titel 'Huisartsenpost in de knel'. Dit ging ook over de huisartsen in West-Friesland die zeggen "We trekken het niet meer".

Naar aanleiding van deze brief is de Westfriese Huisartsenorganisatie en de Huisartsenpost West-Friesland gevraagd een reactie te geven.

Sinds een aantal jaar ziet de huisartsenzorg en ook de huisartsenpost een toenemende zorgvraag van de inwoners in de regio. Deze ontwikkeling is niet alleen in West-Friesland en de Wieringermeer maar overal in Nederland zichtbaar. Het is een logisch gevolg van een aantal veranderingen in de zorg. De vergrijzing gaat gepaard met een grotere zorgvraag. Bovendien blijven ouderen veel langer thuiswonen en vallen onder de zorg van de huisarts. En ook door ongerustheid over mogelijke medische aandoeningen wordt er steeds vaker contact met de huisartsenpost gezocht.

Wanneer de eigen huisartsenpraktijk 's avonds, 's nachts en in het weekend gesloten is, dan is de huisartsenpost bereikbaar voor dringende zorg die niet tot de volgende dag kan wachten. De bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenpost, naast de eigen huisarts overdag, is een groot goed in Nederland! Het biedt de zekerheid van goede zorg wanneer het écht nodig is. En deze zorg staat nu onder druk.

VIJF VOOR TWAALF Door de toename (aan zorgvragen) is het aantal diensten dat wordt gewerkt op een huisartsenpost de laatste jaren flink uitgebreid. Deze diensten worden ingevuld door alle huisartsen in de regio West-Friesland en de Wieringermeer. Zij werken bij de huisartsenpost náást hun eigen dagpraktijk.

Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van ZZWW is het vijf voor twaalf. Dat is voor ons ook de reden dat wij een aantal bijeenkomsten met alle zorgverleners in de acute zorg hebben georganiseerd. Om de spoedzorg met elkaar goed in te richten voor de toekomst.

SPOEDPLEIN Met het Westfriesgasthuis zijn we in overleg over de herinrichting van de spoedeisende hulp. Het plan is om volgend jaar te starten met de bouw van 'een spoedplein' voor acute zorg. Waar u op één plek wordt geholpen en direct bij de juiste zorgverlener terecht komt. Met de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg werken we steeds intensiever samen. In de dagpraktijken werken huisartsen aan optimale bereikbaarheid en beschikbaarheid. Onderzocht wordt of de invoering van een avondspreekuur mogelijk is. Een aantal huisartsenpraktijken heeft dit al.

Daarnaast doen wij een beroep op u om de huisartsenpost te bellen als het echt dringend is en er niet tot de volgende ochtend gewacht kan worden.

TOEKOMSTBESTENDIG Op deze manier werken wij gezamenlijk aan het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg. Waarbij uw eigen huisarts er is voor alle zorgvragen. En waarbij de huisartsenpost er voor u is wanneer u – buiten openingstijden van de dagpraktijk - met spoed zorg nodig heeft.

Hartelijke groet,
namens de Westfriese Huisartsenorganisatie en de Huisartsenpost West-Friesland,


Ed Verberne, voorzitter Westfriese Huisartsenorganisatie

Phyllis Buyserd, manager Huisartsenpost West-Friesland