• Nest in aanbouw van de huiszwaluw

    Douwe Greydanus

Huiszwaluw zoekt (onder)dak

WESTFRIESLAND De huiszwaluw staat dit jaar in de schijnwerpers omdat Vogelbescherming Nederland samen met de Stichting Vogelonderzoek Nederland deze zwaluw heeft uitgeroepen tot vogel van het jaar 2018. Deze vogels zijn echte insecten jagers, per vogel eten ze zo'n 9000 stuks per dag. Daarmee beschermen ze de mens tegen deze plaagdieren.

Gerda Holla

TELLING Douwe Greydanus, Vogelwerkgroep coördinator van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling West-Friesland, laat weten dat de vereniging vanaf 1995 officieel bezig is met het tellen van de huiszwaluwen in heel West-Friesland en Zeevang. "Maar niet alles kan geteld worden. Want er zijn natuurlijk ook nesten achter de huizen en we gaan niet zomaar ergens het erf op om te kijken of er nesten zijn." Maar als mensen huiszwaluwen achter hun huis hebben broeden kunnen ze dat altijd melden bij de vereniging. "Zo krijgen we een nog beter beeld. Want onze telling maakt deel uit van een landelijk onderzoek."

OVERLAST Douwe benadrukt dat het belangrijk is om, als er een nest is, deze wel te laten hangen, ondanks dat deze ook wel een beetje overlast geeft. "Die zwaluwen poepen natuurlijk naar beneden. Als je auto daar onder staat is dat niet prettig. Hetzelfde geldt voor tegeltjes onder het nest, die kunnen ook vies worden door de poep. Maar dan adviseren we altijd om er wat zand op te gooien, daar veeg je het zo weer mee weg. En je kunt ook een plankje onder het nest hangen dat de poep opvangt." Het weghalen van de nesten is strafbaar. Douwe: "Het is bij de wet verboden om ze weg te halen, je kunt daar een behoorlijke boete voor krijgen."

NESTEN De huiszwaluwen zijn nu aan het verkennen en zullen binnenkort gaan nestelen. In 2017 werden heel veel nesten geteld in de omgeving. "In West-Friesland en Zeevang hadden we vorig jaar een topjaar wat aantal nesten betreft. We kwamen toen op 1559 nesten. Het jaar ervoor waren dat 1344 nesten. In 2008 telden we nog 729 nesten. Per nest worden er vier tot zes eieren gelegd, afhankelijk van de muggenstand." Ondanks de opgaande lijn staat de huiszwaluw nog steeds op de rode lijst in de categorie 'gevoelig'. "De huiszwaluw komt in het nauw omdat de nieuwe woningen niet meer geschikt zijn om in te nestelen. Door kunststof toe te passen aan woningen hecht hun nest materiaal daar niet aan. Daarnaast hebben ze het moeilijk door gif in het milieu afkomstig uit bestrijdingsmiddelen waardoor insecten verminderen en het voedsel aanbod afneemt."

VRIJWILLIGERS Jaarlijks helpen 30 vrijwilligers in de regio mee te tellen. Douwe: "We hebben nu een aantal plaatsen waar geen nestenteller meer is. Dat zijn Hem, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West. Misschien zijn daar mensen die ons zouden willen helpen."

INFO Douwe Greydanus 06-1473 4554 en www.knnvhoorn.nl.