• herinrichting AC de Graafweg vanaf 2019 verwacht.

    Provincie Noord-Holland

Inloopavonden in Opmeer over herinrichting AC de Graafweg

OPMEER Provincie Noord-Holland nodigt omwonenden van de AC de Graafweg (N241) uit voor informatieve inloopavonden over de herinrichting van de AC de Graafweg. Wegbeheerder Provincie Noord-Holland meldt dat er in 2019 veel staat te gebeuren en dat ze nu al de omwonenden wil informeren. Het gaat om het deel van de AC de Graaf tussen Wognum en Verlaat, met daartussen de passage van Opmeer en Hoogwoud. De inloopavonden, met liefst aanmelding vooraf. zijn dinsdag 17 en donderdag 19 april, in de Speulderai aan de Lindegracht 13 in Opmeer. 

Over de inloopavonden bericht Provincie Noord-Holland het volgende: 

"Inloopavonden over de toekomstige werkzaamheden A.C. de Graafweg (N241)

De provincie Noord-Holland organiseert op dinsdag 17 en donderdag 19 april 2018 een inloopavond over de toekomstige werkzaamheden aan de A.C. de Graafweg (N241) tussen Wognum en Verlaat. Zo werkt de provincie op dit moment aan het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), dat in lijn ligt met de in 2015 door Gedeputeerde Staten (GS) gekozen ontwerpvariant wegverbreding.

Vanaf half 2019 staat er veel te gebeuren op de 12 kilometer lange A.C. de Graafweg. Het duurt nog even, maar graag houdt de provincie de omgeving op de hoogte. Tijdens de inloopavonden licht de provincie diverse onderwerpen toe, zoals de projectstatus, het PIP en de verwachte planning op hoofdlijnen.

Twee inloopavonden

Belangstellenden kunnen op dinsdag 17 en donderdag 19 april tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnen lopen bij Zalencentrum De Linde/De Speulderai aan de Lindegracht 13 in Opmeer. Uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

Eenvoudig aanmelden

Aanwezigen wordt gevraagd aan te geven welke avond de voorkeur heeft. Dat gaat snel en eenvoudig: stuur een e-mail onder vermelding van 'inloopavond N241' naar n241acdegraafweg@noord-holland.nl met vermelding van de voorkeursavond.

Meer informatie

Met vragen over dit bericht kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: n241acdegraafweg@noord-holland.nl. Het project is bovendien te volgen via de website van de A.C. de Graafweg, of Twitter.