• www.pixabay.com

Inschrijving voor Gemeenschapsveiling 2019 Spanbroek/Opmeer geopend

SPANBROEK/OPMEER Mensen bij elkaar brengen en met elkaar in contact laten komen. Bij de start van De Gemeenschapsveilingen was dat een van de doelstellingen. Projecten ondersteunen van verenigingen die dat niet uit eigen middelen kunnen bekostigen. Dat is een van de andere doelstellingen van De Gemeenschapsveiling. En bij een hoge opbrengst worden ook sociaal-culturele projecten met een gift beloond. De BeleefTV voor bewoners van zorgcomplex De Schakel in Spanbroek is daar een mooi voorbeeld van.

Met de opbrengst van De Gemeenschapsveiling 2018 Spanbroek/Opmeer konden weer projecten van acht verenigingen of stichtingen worden gerealiseerd. Voor de verenigingen betekend dit, naast de financiële bijdrage in het projecten, ook het leveren van vrijwilligers die een taak vervullen in het draaiboek van De Gemeenschapsveiling.

Het mes snijdt aan twee kanten: de organisatie kan beschikken over vrijwilligers vanuit de verenigingen en de verenigingen krijgen
op deze manier een mooie bijdrage voor hun projecten.

Inmiddels is de werving voor Deelnemers aan De Gemeenschapsveiling 2019 van start gegaan. Verenigingen of stichtingen uit Spanbroek / Opmeer kunnen zich aanmelden bij de organisatie met een project dat uit eigen middelen niet bekostigd kan worden.

De bij Stichting Gemeenschapsveiling bekende adressen zijn inmiddels aangeschreven, maar de wervingsbrief met de voorwaarden en het aanvraagformulier zijn ook te downloaden op www.degemeenschapsveiling.nl. Aanmelden kan t/m 1 mei. Projecten worden beoordeel op volgorde van binnenkomst bij het secretariaat. Bij overschrijding van het begrote budget geldt de regel: wie het eerst komt… De Gemeenschapsveiling wil een veiling 'voor en door de gemeenschap' zijn.

De veiling vindt dit jaar plaats op 5 oktober: www.degemeenschapsveiling.nl.