• Het jeugdparlement in overleg. V.l.n.r. Luna van den Berg, Romy Opstal, Rosa de Haan, Luc Nuijens en Debby Peerdeman.

    Theo Annes

Jongeren bepalen zelf keuzes

Co Schipper

OPMEER De gemeente Opmeer heeft een jeugdparlement en dat weet lang niet iedereen en wat zij dan zoal doen en wie daar dan in zitten al helemaal niet. Het antwoord is in een zin te beschrijven. De leden van het jeugdparlement zijn deelnemers aan de Award van Opmeer en zorgen voor ondersteuning van veel activiteiten die ten gunste komen van de gemeenschap.

Jeugdparlement Opmeer maakt dingen mogelijk

Op dit moment bestaat het Jeugdparlement van Opmeer uit de volgende personen: Luna van den Berg, Romy Opstal, Rosa de Haan, Luc Nuijens en Debby Peerdeman. Zij zijn lid van een gouden Award-groep die aangewezen is door de Award Opmeer. Zij zijn dit jaar verantwoordelijk voor de verdeling van het budget dat het parlement krijgt van de gemeente. Alle personen en organisaties uit de gemeente Opmeer krijgen 2 maal per jaar de kans om een project in te dienen en bij het parlement om ondersteuning te vragen. Bij het aanvragen van steun dient rekening gehouden te worden met 4 voorwaarden. De doelgroep moet 13-18 jaar zijn en uit de gemeente Opmeer komen, er mag geen alcohol in het spel zijn en je plan moet uitgevoerd zijn voor de volgende zitting van het parlement in oktober 2018. "Iedereen mag een gedegen verzoek indienen met een overzicht van de beraamde inkomsten en uitgaven en een kleine presentatie over het aan te vragen project. Het moeten logische activiteiten zijn en het plan moet een duidelijke doelgroep hebben." Aldus de leden van het parlement, waarna zij zich over het plan buigen. Als laatste besluiten zij samen met alle Award-groepen, zowel goud, zilver als brons, hoe het beschikbare budget wordt verdeeld over de verschillende projecten.

RESULTATEN "Zelf de hand hebben in iets en het mogelijk maken om een project te realiseren maakt dit zo leuk om te doen." Luc Nuijens laat duidelijk merken dat hij dit werk niet met tegenzin doet. Zo ook Romy Opstal die het mooi vindt om dingen voor anderen te kunnen realiseren. Het zorgen dat de activiteiten ten gunste van de gemeenschap komen, vinden de leden een plezierige gedachte, maar het is nog leuker dat je als jongere de hand hebt in het resultaat van de keuzes. Luna van den Berg vult daar nog aan toe dat projecten dankzij de gelden van het parlement makkelijker te realiseren zijn.

ONDERSTEUNING Er is inmiddels al een en ander ondersteund door het parlement. VVS '46 had geld nodig voor het huren van apparatuur om een FIFA videogame toernooi te kunnen organiseren en de vereniging die Koningsdag in Hoogwoud organiseert wilde shirtjes voor de vrijwilligers. Dit jaar zijn er onder andere aanvragen voor het zomerkamp. Zij moeten van locatie wisselen, omdat de plek waar ze altijd zaten te duur wordt en de wandelvierdaagse van Opmeer kan ook wel wat ondersteuning gebruiken. Net als vorig jaar is de paasbrunch uit De Weere weer van de partij na een succesvolle editie in 2017. Zij verzorgen een brunch en brengen die bij de bestellers thuis die zelf geen zin hebben om een brunch te bereiden. Na de presentaties worden op de avond zelf nog spijkers met koppen geslagen. De leden van het parlement gaan direct in overleg en na het overleg wordt er gestemd over de verdeling van het budget. Geen wachttijden en ieder project weet gelijk waar die toe is. Er dient wel na de realisatie van een project financiële verantwoording afgelegd te worden.

ZITTING Het jeugdparlement van Opmeer houdt zitting op donderdag 22 maart 2018 om 18.00 in JC Pardoes. Dan zijn alle Award deelnemers en aanvragers van harte welkom om te genieten van een eenvoudige doch voedzame maaltijd.