• Baris Ermis en Simon Dijk op de bres voor jongerenhuisvesting.

    Barend Hoekstra
  • Simon Dijk

Jongeren wachten echt wel lang op een woning

WEST-FRIESLAND Volgens de woningcorporaties in West-Friesland hoeven jongeren slechts één à twee jaar te wachten op een betaalbare huurwoning. Twee jonge politici uit Enkhuizen hoorden echter heel andere geluiden uit hun eigen kennissen kring. Ze besloten als commissieleden van de partijen SP en CDA daar eens gezamenlijk een eigen onderzoek over te houden. Resultaten willen ze in september aanbieden. 

door Jos Tesselaar

,,Sommige vrienden van ons staan al negen jaar op de wachtlijst. Misschien hanteren de woningcorporaties een andere definitie van de doelgroep, maar dit verschil is wel erg groot. Daarom hebben we besloten om een enquête te houden, om het probleem heel precies in kaart te brengen.''

De 27-jarige Baris Ermis en de 26-jarige Simon Dijk zijn commissielid in Enkhuizen voor respectievelijk de SP en het CDA. De enquête richt zich echter op geheel West-Friesland. ,,De woningcorporaties in de regio werken nauw samen. Het probleem speelt ook in Hoorn, Medemblik en de dorpen.''

Eerlijk is eerlijk: de SP was de eerste die startte met de actie. ,,Het begon als een kleine actie, onder de titel: 'Waar is mijn huis?' Al snel bleek dat het CDA zich hierbij aansloot. We hebben nog geprobeerd om ook andere partijen erbij te betrekken, maar die namen het probleem niet echt serieus.'''

Enkele jaren geleden zou een innige samenwerking tussen SP en CDA nog tot opgetrokken wenkbrauwen hebben geleid, maar voor Baris en Simon is het de gewoonste zaak van de wereld. ,,We hebben dezelfde ideeën. We hebben op andere gebieden ook samengewerkt. Je lost het meeste op door samen te werken.''

En dus gingen de SP en CDA jongeren gezamenlijk de straat op, niet alleen in Enkhuizen maar ook in Hoorn en andere plaatsen in West-Friesland. ,,Het is een voordeel dat wij lid zijn van landelijke partijen. Daardoor kunnen wij onze partijgenoten in andere gemeenten mobiliseren.''

Inmiddels zijn in totaal al ruim driehonderd reacties binnen gekomen. ,,Mensen hebben de enquête op straat ingevuld, maar ook op internet en via de QR code. Onze actie heeft niet alleen als doel om informatie te verzamelen over jongerenhuisvesting in West-Friesland, maar ook om mensen bewust te maken. Velen weten bijvoorbeeld niet dat je je al vanaf je achttiende kunt inschrijven voor een huurwoning.''

Naar verluid is er niet alleen een ellenlange wachtlijst voor betaalbare huurwoningen voor jongeren, maar wonen er zelfs een honderdtal jongeren op straat. ,,Als dat klopt, dan is dat voor ons alleen maar een extra stimulans om ons in te blijven zetten voor de doelgroep.''

Het streven was om de resultaten van de enquêtes eind augustus aan te bieden aan woningcorporatie Welwonen in Enkhuizen, met de vraag of zij het probleem daarna regionaal willen aankaarten met de andere corporaties. Die datum wordt echter niet gehaald.

,,De politiek is met reces en we moeten de uitkomsten van de enquêtes nog in kaart brengen. Dat willen we graag zorgvuldig doen. Het streven is om de resultaten in elk geval in de herfst aan te bieden. Overigens kunnen mensen de enquête nog altijd invullen door simpelweg de QR code te scannen.''