Juridische zaken en dementie

HOORN Het Alzheimer Café Hoorn komt woensdag 17 oktober weer bijeen. Het onderwerp van deze avond luidt: 'Juridische zaken en dementie'. Zijn de zaken goed geregeld? Wat kan ik nog regelen bij dementie? Bewindvoering, mentorschap en curatele; wat houdt dat in?

Als deskundige is uitgenodigd Wolbrecht van Heuvel, kandidaatsnotaris. De gespreksleider van deze avond is Marjolein Boersma. De bijeenkomst is in de Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.

De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.