• Theo Annes

Kans op zonneweide Jaagweg 50/50: Informatieavond omlijst door trekkerprotest

BERKHOUT Distriport bij Berkhout is van de baan, maar er zal een nieuwe bestemming moeten komen voor het land. De eigenaar van de grond, de Provincie Noord-Holland wil dat op haar grond langs de Jaagweg in de gemeente Koggenland een zonneweide komt. Dit tot afgrijzen van 'Berkhout Is Boos' die het landelijke karakter van de streek wil behouden door een agrarische bestemming toe te wijzen aan het 106 ha grote gebied.

Co Schipper

In de laatste nieuwsbrief stelt 'Berkhout Is Boos' de vraag "Waarom overlegt de gemeente met de provincie over de voorwaarden voor een zonnepark en keurde de wethouder de tekst hierover op de provinciale website goed, terwijl de gemeenteraad in juli 2018 het gemeentelijke concept-zonneparkenbeleid naar de prullenbak verwees? " Annet Wood van 'Berkhout Is Boos': "We hebben het vermoeden dat er toezeggingen gedaan zijn. Toch is het aan de gemeenteraad om een bestemmingswijzing te wijzigen." Er worden volgens Wood schimmige spelletjes gespeeld. Volgens haar klopt dit niet.

STORM Volgens wethouder Caroline van der Pol klopt er niet veel van het verhaal van de boze Berkhouters. "Het uiteindelijke besluit wordt genomen door Gedeputeerde Staten in samenwerking met de gemeenteraad." Aldus Van der Pol. Een gemeenteraad die volgens de wethouder volledig op de hoogte is. Volgens de wethouder zijn zowel de vorige als de huidige gemeenteraad van alle informatie voorzien door het college. Bovendien gaat de Provincie tijdens deze informatiedag inwoners raadplegen en informatie inwinnen om een juist besluit te kunnen nemen.

BOEREN ZIJN TEGEN Gedeputeerde Jaap Bond is geen voorstander van meer windmolens. Voor alternatieve energie past een zonneweide, volgens hem in het provinciale beleid. Hij benadrukt ook dat Gedeputeerde Staten nog geen besluit heeft genomen. "We hebben voorlopig het voornemen om een zonnepark aan te leggen. Op deze informatieavond willen we informatie van omwonenden inwinnen en ideeën opdoen." De boeren in Berkhout zijn niet voor een zonnepark op goede agrarische grond, getuige een optocht van protesterende boeren die met 18 trekkers richting informatie-locatie Sint-Joris togen. Ook LTO voorzitter Arie Schouten is tegen dit zonnepark. "We hebben het hier over 66 ha goede landbouwgrond. We kunnen beter inzetten op zonnepanelen op daken en op innovaties. Dat levert op den duur meer op." Gedeputeerde Bond is de tevreden over de inloopavond. Hij geeft aan dat hij zo goed uitleg heeft kunnen geven. Hij schat na alle gesprekken dat voor- en tegenstanders gelijk verdeeld zijn. "Ik heb het gevoel dat het hier 50/50 is."