• Kleuterschaatsles op de Westfries.

    Baanvereniging Hoorn

Kleuters leren schaatsen

HOORN Jong geleerd, is het motto dat wordt gehanteerd voor het Kleuterschaatsen van de Baanvereniging Hoorn.

Ook dit jaar weer vijf schaatslessen voor kleuters van vier en vijf jaar, op ijsbaan De Westfries: wennen aan ijs en leren schaatsen met spelletjes en oefeningen. Op de zaterdagochtend van 08.30 tot 09.30 uur, wekelijks vanaf 10 november. En in 2019 een tweede lessenblok, vanaf 12 januari. Deelname kost 35 euro voor een blok van vijf lessen. Info en opgave: www.schaatsenhoorn.nl