• Sem van der Wal

Kom op, provincie, werk aan de winkel!

NOORD-HOLLAND Terwijl in Haarlem nog steeds wordt geprobeerd een nieuw College van Gedeputeerde Staten te vormen, draait de wereld gewoon door. Zo bleek de afgelopen week uit toekomstplannen van ProRail dat de kwaliteit van het openbaar vervoer in Noord-Holland na 2030 zal verslechteren. Treinverbindingen blijven wel, maar veel reizigers zullen eerst gebruik moeten maken van een boemeltje voordat ze daarna met een intercity verder kunnen rijden. Intercity's die eerst van Maastricht naar Den Helder reden, zullen nu nog maar tot Alkmaar gaan en minder tussenstops maken.

Bert Roodhof (columnist)

Ik hou mijn hart vast voor verdere toekomstplannen. Jaren geleden schrapte NS al een intercityverbinding tussen Hoorn en Den Haag. Later reed er alleen nog een sprinter (NS-taal voor boemeltreintje) tussen Alkmaar en Haarlem, met als gevolg een langere reistijd en veel gemiste aansluitingen. Ik vrees dat ze nu al wel aan het uitrekenen zijn wat het oplevert om geen intercity's meer te laten rijden naar Enkhuizen of om niet meer te stoppen in Purmerend. Misschien het het handigst om helemaal geen treinen meer te laten rijden. 

Jarenlang was beleid er op gericht om mensen boven het IJ en het Noordzeekanaal te laten wonen. Dat is gelukt, gezien de dagelijkse lange files op de A7 en A9. Nu besluit ProRail dat al die mensen voortaan maar met een boemeltje moeten reizen. Als extra cadeautje worden de intercity's waarmee men niet meer kan reizen op grote opstelterreinen in het buitengebied geparkeerd. Nooit eerder voelde de zegswijze 'wel de lasten, niet de lusten' zo bitter.

Goed openbaar vervoer in de provincie is bij alle verkiezingen een terugkomend speerpunt. Dat is logisch. Wanneer meer mensen gebruik maken van openbaar vervoer draagt dat bij aan het terugdringen van C02, de filedruk wordt niet nog hoger en bovendien blijven kleinere dorpen ook bereikbaar, waardoor ze leefbaar blijven. In Friesland en Drenthe kun je zien wat er gebeurt met de leefbaarheid in dorpen die het moeten hebben van een belbus. Gezinnen met kinderen trekken weg, voorzieningen verdwijnen en voor je het weet bestaat je dorp uit 'tweede woningen' die alleen in de weekenden en in de vakanties bewoond zijn. Met minder goede OV-voorzieningen is er weer een argument extra om in de stad te gaan wonen.

Het is dan ook buitengewoon kwalijk dat ProRail toekomstplannen maakt zonder daarbij uitvoerig met provincies en gemeenten te overleggen. Een dorp als Castricum ondervindt bijvoorbeeld veel overlast door de passage van treinen, sommige spoorwegovergangen zijn meer dicht dan open. Compensatie voor die overlast zit er op geen enkele wijze in. Niet met tunnels, niet met een intercity-station. 

Het is te idioot voor woorden dat automobilisten uit hun auto met brandstofmotor worden gejaagd en een mogelijk alternatief, namelijk de trein, minder aantrekkelijk wordt gemaakt. Complotdenkers zouden hier de hand van Tesla in zien. De provincie is nu aan zet om stevig op te treden en er voor te zorgen dat de mobiliteit van de Noord-Hollandse burgers gewaarborgd blijft.