• De Krielkokers vieren ook het 50 jarig bestaan.

    cv Krielkokers

Krielenland 50 jaar jong

NIBBIXWOUD De Krielkokers houden dubbel feest: carnaval en een 50-jarig bestaan. 

Prins De Zotte III en gevolg nodigen uit om mee te komen vieren:  

Toen in 1968 Prins Simon I en Adjudant Jan (Simon Hulst en Jan Grippeling) werden geïnstalleerd, verwachtte niemand dat C.V. "De Krielkokers" zo'n stevige positie zou innemen in het verenigingsleven van Nibbixwoud. Wij zijn inmiddels 50 jaar verder en 28 prinsen en adjudanten hebben de regeerders van het eerste uur opgevolgd. Leuke verassing: na 30 jaar afwezigheid zijn de Dansmariekes weer terug. De vorige groep werd in 1987 opgeheven op verzoek van bezorgde ouders die, overigens ten onrechte, bang waren voor #me-too-achtige toestanden.

Het progamma ziet er als volgt uit: Vrijdag 9 februari tieneravond. Vanaf 19.00 uur voor de jeugd tot 18 jaar in Grand-Café De Dres. Het thema is Glitter and Glamour met een tintje goud. De kinderen van JoMeGiNi komen langs van 19.00 tot 20.30 uur. D.J. Jory verzorgt de muziek en er is een optreden van Femme-Tastic (Dansmariekes). Zaterdag 10 februari om 13.00 uur overhandigt burgemeester Frank Streng de sleutel van het Rijk der Krielen aan Prins De Zotte in De Dres. Door een verbouwing in het gemeentehuis komt de Burgemeester de sleutel hoogst persoonlijk naar Krielenland brengen. De groep Femme-Tastic geeft een optreden. Blaaskapel "De Eigenheimers" zorgt voor de muzikale omlijsting. Vanaf 15.00 uur bezoeken "De Krielkokers" de zieken. Ook wordt de jongste Kriel bezocht. Om 19.00 uur is er de Carnavalsmis in de Cunerakerk, waarin Pastor Deen voorgaat. Het koor Tight Formation en "De Eigenheimers" zorgen voor de muzikale omlijsting. Vanaf 21.00 uur zorgen diverse D.J.'s in De Dres voor gezellige muziek. Om 22.30 uur begint Drescotheek met de toppers "Childsplay" op het podium. Zondag 11 februari om 12.30 uur verzamelen zich alle praalwagens op de korte Wijzend. De wagens gaan via het Woud de Wijzend op. Vanaf de Ganker is de weg afgesloten. Om 13.00 uur vertrekken de wagens vanaf de Wijzend. Na de eerste ronde halen ze de kinderen op bij de muziektempel (ca. 13.45 uur). De kinderen lopen achter de optocht naar De Dres. Rond 14.30 uur begint de kindermiddag in De Dres. Een kinderjury beoordeelt de kleding van de kinderen. Na afloop van de kindermiddag zorgt het Trio Carwash voor de muziek. Om 16.45 uur is de prijsuitreiking van de praalwagens. De jaarlijkse playbackshow van de Erekrielen op maandagmiddag is altijd een hoogtepunt. Er heerst meestal een gezellig, apart sfeertje van herkenning en het saamhorigheidsgevoel is bijna tastbaar aanwezig. De zaal is open om 14.00 uur. Start playbackshow 14.30 uur. Einde playbackshow 18.00 uur. D.J. Jory verzorgt de muziek in de middag en avond. 's Avonds om 23.11 uur vind het Demasqué plaats en kunnen wij hopelijk terugzien op en geslaagd carnaval 2018 in Krielenland.