Leefbaarheid in Schellinkhout op de kaart

SCHELLINKHOUT Wat kunnen we op de korte termijn doen om de leefbaarheid in Schellinkhout op de middellange termijn te borgen? Dat is de hoofdvraag waar zowel inwoners als gemeente zich de komende periode over zullen buigen als het gaat om de vitale toekomst van Schellinkhout.

Het dorpshuis en de sportzaal zijn toe aan renovatie. Er is vraag naar woningen in Schellinkhout, zowel voor starters als voor ouderen. De gerestaureerde Martinuskerk wordt weinig gebruikt en de behoefte om de verschillende functies te blijven behouden is groot in het dorp. Deze uitgangspunten hebben geleid tot een visie waarbij vier pijlers genoemd worden die van belang zijn om de vitaliteit te borgen: wonen, dorpshuis, school en kerk.

Wethouder Besseling: "Er zijn meerdere denkrichtingen bedacht waarmee je in de toekomst aan deze vier pijlers een nieuwe invulling kunt geven. Als de raad akkoord gaat met de visie kunnen we onderzoeken welke denkrichting, of combinatie van denkrichtingen gerealiseerd kunnen worden om zo de woonbehoefte in te vullen en de voorzieningen te behouden."

DUIDELIJK SIGNAAL Er is met veel betrokkenen en inwoners gewerkt aan de totstandkoming van deze visie en er is nagedacht over de wijze waarop je Schellinkhout ook in de toekomst vitaal kunt houden. Wethouder Te Grotenhuis: "Wij zien als gemeente naast de noodzaak van woningbouw ook zeker de noodzaak om de sociale en maatschappelijke dorpsfuncties te behouden. Dit is ook een duidelijk signaal van de inwoners van Schellinkhout waar we echt iets mee willen doen."

De visie is gepresenteerd tijdens een dorpsavond in dorpshuis De Dregt en werd door de 150 aanwezigen overwegend positief ontvangen. Op 5 februari wordt het voorstel door de gemeenteraad besproken tijdens een Rondetafelgesprek (voorbereiding op raadsvergadering).

Meer informatie op www.drechterland.nl/schellinkhout.