• Mede-initiatiefnemer van Dwaalpark 2.0, Frits Pijtak, in het Dwaalpark

    Theo Annes

Legio ideeën voor Dwaalpark

Dwaalpark 2.0 jongste initiatief Forum Voor Een Mooie Stad

door Co Schipper

HOORN Het initiatief 'Voor een mooie stad' is bedoeld voor alle inwoners van Hoorn. De stad nóg aantrekkelijker maken, samenwerken aan leuke ideeën, evenementen organiseren en goede doelen steunen. Paul van Kuik en Rob Bennis zijn de initiatiefnemers achter 'Voor een mooie stad'. In de rol als ondernemer en inwoner zagen zij in 2016 een kans om in te spelen op de behoefte vanuit de stad, namelijk meer zichtbaarheid geven aan alle mooie initiatieven en samenwerkingen die al plaatsvinden in de stad. Het creëren van één centrale plek waar alle ideeën en initiatieven uit de stad samen komen, waar één groot netwerk ontstaat door de bestaande te verbinden, om zo initiatieven de best mogelijke kans van slagen te bieden.

Een van de nieuwe initiatieven komt van de sportverenigingen in De Grote Waal. Nico van Gulik en Frits Pijtak zagen mogelijkheden voor ondersteuning van de fysieke en mentale gezondheid voor de inwoners van Hoorn in het Dwaalpark. "Op zich is er niet zo veel mis met het Dwaalpark, maar er liggen hier wel veel mogelijkheden om creatieve ideeën te realiseren." Frits Pijtak ziet het als mede-initiatiefnemer zo voor zich. "Het hoeft niet allemaal gelijk gerealiseerd te worden, maar veel ideeën kunnen onafhankelijk van elkaar toegepast worden in het park." Een einddatum zeggen is dan ook niet nodig volgens Pijtak. "We zien wel wat er op ons af komt." De 9 sportverenigingen in de Grote Waal hebben samen De Sportkoepel opgericht. De doelstelling van deze organisatie is mensen en met name ouderen motiveren om in het park samen leuke dingen te gaan doen.

IDEEËN GENOEG De filosofie achter het idee is om er een soort Vondelpark van te maken. In het ideale Dwaalpark 2.0 vind je rust en romantiek, maar het bruist er ook van de energie tijdens sportieve en culturele evenementen. Verspreid door het park vind je plekken waar je kunt spelen, sporten, ontspannen of muziek kunt maken. Ideeën genoeg op de website van het Forum Voor Een Mooie Stad. Voor ontspanning kunnen er schaaktafels geplaatst worden en barbecue plekken aangelegd. Voor sport kunnen er voetbalveldjes met doelen komen, een MTB parcours of misschien wel een skatebaan. Recreatieve ideeën zijn onder meer een blote voeten wandelpad en steigers om te vissen. Frits Pijtak geeft wel aan om niet gelijk van de kelder naar te zolder te willen gaan. De keuzes uit de ideeën die gemaakt worden kunnen stap voor stap gerealiseerd worden. "Misschien moeten we eerst eens beginnen met een leuk evenement op bijvoorbeeld 21 juni, de langste dag. Iets met muziek of zoiets, dan breng je leven in de brouwerij." Er zijn al veel leuke ideeën ingestuurd maar er kunnen nog steeds nieuwe ideeën bij. "Voorlopig kan er nog gestemd worden en het idee met de meeste stemmen wordt voorgelegd aan de gemeente." Geeft Rob Bennis aan. "De gemeenteraad kijkt dan of er voldoende draagvlak is voor het idee en neemt dan een beslissing of het wel of niet gerealiseerd wordt." Meer informatie is te vinden op www.vooreenmooiestad.nl