• Het Lichtbaken

Gesprekskring over christelijk geloof

HOORN Het Lichtbaken verzorgt donderdag 22 augustus voor de eerste keer een gesprekskring over geloofsvragen. Iedereen die vragen heeft of graag wil kennismaken met het geloof is welkom.

In een kleine groep zullen belangstellenden met elkaar nadenken en in gesprek gaan over de belangrijke vragen van het leven. Het gaat daarbij niet om studie, discussie of theoretische kwesties, maar het is de bedoeling om met een open houding naar elkaar te luisteren en samen te ontdekken wat de bijbel te zeggen heeft.

STARTEN MET KOFFIE De kring begint om 10.00 uur met een kop koffie of thee en duurt tot 12.00 uur. Het Lichtbaken is te vinden aan de Maelsonstraat 6. Voor meer informatie zie: hetlichtbakenhoorn.nl