• streetview

'Medemblik - Kop Nieuwstraat' zes weken ter inzage

MEDEMBLIK Het ontwerpbestemmingsplan 'Medemblik – Kop Nieuwstraat' ligt sinds 30 augustus zes weken ter inzage. Het plan gaat uit van de herontwikkeling van de voormalige stadhuislocatie aan de kop van de Nieuwstraat.

De ontwikkeling omvat in hoofdlijnen de realisatie van een hotel-restaurant, museum en/of (commerciële) dienstverlening met de mogelijkheid van wonen in het voormalige gemeentehuis. En een stadsplein ten oosten hiervan, begrensd door winkels, appartementen boven de begane grond (eerste bouwlaag) en herenhuizen.

Het terrein aan het Kerkplein bij de Bonifaciuskerk behoort bij dit bestemmingsplan. Hier zijn evenementen mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan is tot 11 oktober in te zien op de volgende manieren inzien:

Op www.ruimtelijkeplannen.nl: hier. Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan is in te zien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan kan door een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dit kan op de volgende manieren:

Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van naam, adres en een motivatie. Dit kan per post verstuurd worden aan de gemeenteraad van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-19-068516. Of per e-mail. Dit kan naar info@medemblik.nl.

Mondeling: bel het Klantcontact Centrum, telefoonnummer (0229) 85 60 00 en maak een afspraak met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met de zienswijze doet.