• De keersluis in Broekerhaven.

    HHNK

Meedenken over veilige sluizen

WEST-FRIESLAND Zeven sluizen in het werkgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn afgekeurd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Bij een toekomstige superstorm met veel wind en regen is onvoldoende zeker dat de sluizen het opstuwende water kunnen keren. Om ook straks de veiligheid van het achterland te garanderen, gaan combinatie Tauw/Friso Civiel en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen aan de slag.

MONUMENT Het gaat om de de Sassluis in Enkhuizen, de keersluis in Broekerhaven, de Grote Sluis in Hoorn, Sluis de Oostoever in Den Helder en de Hornsluis, Noordersluis en Zuidersluis in Schardam. Deze sluizen hebben vaak een rijk verleden en vijf ervan zijn zelfs rijksmonument. De komende maanden gaat het projectteam het gesprek aan met de omgeving, op zoek naar specifieke gebiedskennis en de verhalen achter het kunstwerk. Dit om te komen tot een aanpak die het karakter van de sluizen eer aan doet én in het landschap past.

BIJEENKOMST In het nieuwe jaar worden inloopbijeenkomsten gehouden. Informatie hierover volgt binnenkort op de site www.hhnk.nl/7kunstwerken.

Direct aanwonenden worden per brief uitgenodigd. In augustus 2019 moet voor iedere sluis bekend zijn wat het voorkeursalternatief is. Afhankelijk van de precieze opgave kan dit een technische aanpassing zijn, maar het kan ook gaan om een protocol-aanpassing voor het gebruik en beheer.

In de daarop volgende fase worden de benodigde vergunningen voorbereid. Voor de sluizen waarbij een fysieke aanpassing nodig is, staat de start van realisatie gepland in 2021.