• Bestuurders en vrijwilligers van Leergeld: Martin vd Raat, Mieke Ouwehand, Polly Weber en Henk Koorn.

    Barend Hoekstra

'Meedoen is zó belangrijk'

Stichting Leergeld helpt kinderen

Gerda Holla

WESTFRIESLAND "Als de kinderen hun ouderbijdrage niet hebben betaald kunnen ze in principe niet op schoolreisje. Dat willen wij absoluut niet, dat noemen wij sociale uitsluiting. Daarom kunnen gezinnen zich bij ons melden en als na de inkomenstoets blijkt dat ze het inderdaad niet kunnen betalen dan betalen wij het schoolreisje of de ouderbijdrage." Martin van der Raad, voorzitter van de uit 37 vrijwilligers bestaande Stichting Leergeld West-Friesland, vertelt vol passie over het doel van zijn stichting waar hij zich met hart en ziel voor inzet.

 

DAG VAN LEERGELD De publiciteitsafdeling van de landelijke Stichting Leergeld heeft 1 juni uitgeroepen tot de 'Dag van leergeld'. Martin: "Dit sluit prachtig aan bij de 'Internationale dag van het kind' eveneens op 1 juni." De Dag van leergeld was hard nodig, aldus Martin. "Wij zijn altijd een bescheiden organisatie geweest die niet echt opviel. Maar we bestaan nu tien jaar en merken dat we ontzettend nodig zijn. Hoe meer Leergeld bekend raakt, hoe beter wij kunnen helpen." De behoefte aan ondersteuning blijkt wel uit het aantal kinderen die geholpen worden. "Sinds de oprichting hebben wij al 1500 gezinnen ingeschreven. Verleden jaar hebben wij 800 kinderen geholpen in West-Friesland. Het eerste kwartaal van dit jaar hadden wij al een stijging van 30%. "

ONTWIKKELINGEN Martin laat weten dat de schoolkosten echt de spuigaten uit kunnen lopen. "Bijvoorbeeld geld voor buitenlandse reizen of computers of iPads die aangeschaft moeten worden." Maar hij kan verheugd melden dat het in West-Friesland inmiddels best goed gaat. "Onze stichting heeft jaarlijks overleg met alle Voortgezet Onderwijs scholen in West-Friesland waarin wij ze op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid wijzen. We hebben inmiddels afspraken gemaakt.Die afspraken houden in, dat als een gezin de ouder bijdrage niet kan betalen, de school dit kwijtscheldt of bijvoorbeeld de helft van de buitenlandse schoolreis betaalt en wij de andere helft." Martin is trots dat hij met z'n stichting deze positieve ontwikkeling in gang heeft kunnen zetten. "Op deze manier kan iedereen meedoen. En nu meedoen is later meetellen."

INKOMSTEN De Stichting Leergeld ontvangt via diverse kanalen hun geld waarmee ze de kinderen kunnen helpen. Martin: "We ontvangen subsidies van gemeenten en we krijgen geld van de kerken, van hun jaarcollecte. Dat is fantastisch. Verder krijgen wij ondersteuning van Serviceclubs, Vrienden van Leergeld en laatst een bijdrage van een vormsel werkgroep uit Grootebroek. Dat geeft mij enorm warme gevoelens." De eerste jaren waarin er nog geregeld geldzorgen waren lijken daarmee verleden tijd en daar is Martin heel blij mee. "Steeds meer organisaties weten ons te vinden. Waarschijnlijk ook omdat ze zien dat we het goed doen. Wij geven geen geld aan de gezinnen. Wij betalen de schoolbijdrage, de fietsenmaker, het schoolreisje, de computerwinkel of de sportvereniging. Het gaat om het kind."

INFO www.leergeldwestfriesland.nl